Impressie workshops Vlaggensysteem voor medewerkers lokale teams

‘Een luchtige manier om behoorlijk zware problematiek te kunnen bespreken’

In het kader van de Week tegen Kindermishandeling (14 t/m 20 november) hebben gedragswetenschapper Jacky Broekaart en seksuoloog Sandra de Jong (zie foto) een aantal workshops Vlaggensysteem gegeven aan medewerkers uit lokale teams en CJG’s in de regio. Doel van het Vlaggensysteem is gezond seksueel gedrag stimuleren en bijdragen aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. De methode is gericht op het vergroten van competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Doel van deze workshops was om het Vlaggensysteem onder de aandacht te brengen van de medewerkers in de lokale teams.

Een aantal reacties van deelnemers
  • ‘Een leuke en interessante workshop waarin kort maar helder de werkwijze van het vlaggensysteem is uitgelegd. Leuk om mee te oefenen en daarmee ook weer op scherp gezet te worden!’
  • ‘Door de criteria kijk je heel feitelijk naar situaties.’
  • ‘Vlaggensysteem is heel toepasbaar, niet ingewikkeld.’
  • ‘Vlaggensysteem is een luchtige manier om behoorlijk zware problematiek te kunnen bespreken.’