Dagbehandeling

Combinatie Jeugdzorg biedt dagbehandeling voor kinderen  in de leeftijd van 2 tot 18 jaar met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen waarbij opvoedingsvragen zijn ontstaan. We hebben verschillende vormen van dagbehandeling op een aantal locaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Valkenswaard. Dagbehandeling bij Combinatie Jeugdzorg duurt gemiddeld 9-12 maanden.

  1. Systeemgerichte dagbehandeling
  2. MKD: Multidisciplinaire dagbehandeling (2-7 jaar)
  3. Intensieve dagbehandeling (12-18 jaar)
  4. Onderwijszorgtrajecten
  5. Meer weten of aanmelden
Shutterstock 547471885

Systeemgerichte dagbehandeling

Onze dagbehandeling is systeemgericht: ambulant hulpverleners en pedagogisch medewerkers bieden behandeling op het dagbehandelingscentrum, thuis, in de directe omgeving en op school. Onze ondersteuning richt zich op het doorbreken van de patronen, die in gezinnen zijn ontstaan. De behandeling van het kind is gericht op de sociale, emotionele, lichamelijke en/of psychische ontwikkeling.

Vormen van dagbehandeling

Welke vorm van dagbehandeling we inzetten, hangt o.a. af van leeftijd en hulpvraag:

  • MKD (Multidisciplinaire dagbehandeling) (2-7 jaar)
  • Intensieve dagbehandeling (12-18 jaar)
Vader Met Dochtertje Samen In Herfstweer Met Plezier

MKD: Multidisciplinaire dagbehandeling (2-7 jaar)

Het MKD biedt dagbehandeling aan kinderen van 2-7 jaar. In kleine groepen van acht kinderen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. De behandeling is multidisciplinair: vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken welke behandeling nodig is. Voor kinderen vanaf vier jaar maakt onderwijs deel uit van de behandeling. Hierbij werken we samen met scholen voor speciaal onderwijs. Met het doel dat het kind, na afsluiting van de MKD-behandeling, (weer) aansluiting vindt bij het (speciaal) basisonderwijs.

Shutterstock 237007117

Intensieve dagbehandeling (12-18 jaar)

Intensieve dagbehandeling is voor jongeren vanaf 12 jaar die in het middelbaar onderwijs zijn vastgelopen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Ze hebben vaak het gevoel niet meer vooruit te komen en raken steeds meer in conflict met hun omgeving. Binnen een groepsprogramma werken we nauw samen met scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en helpen we de jongeren vooruit. Het doel van deze intensieve behandeling is terugkeer naar het onderwijs of naar een passende werk- of leerplek.

Moeder En Dochter Spelen Met Zand In Park

Onderwijszorgtrajecten

Naast onze dagbehandelingsvormen voor kinderen en jongeren heeft Combinatie Jeugdzorg een nauw samenwerkingsverband met verschillende scholen. Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling van passend onderwijs ondersteunen we leerkrachten. Zo zijn we in een vroeg stadium betrokken en proberen we samen ernstigere problemen te voorkomen. 

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over onze specialistische jeugdhulp? Of een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met ons Servicepunt.

Ik wil contact