Voorbereiding en screening pleegouders

Wil jij graag (tijdelijk) een kind zo thuis mogelijk laten opgroeien? Het een fijne en veilige plek bieden, samen met je gezin in je eigen omgeving? Dat is een hele stap en brengt een grote verandering met zich mee. We onderscheiden twee soorten pleegzorg binnen Combinatie Jeugdzorg: bestandspleegzorg en netwerkpleegzorg. De voorbereidingstrajecten verlopen verschillend. Maar zijn er beide op gericht om weloverwogen te beslissen of je wel of niet een pleegkind in je gezin op wil nemen.

  1. Voorbereiding en screening bestandspleegzorg
  2. Voorbereiding en screening netwerkpleegzorg
  3. Netwerkscreening

Voorbereiding en screening bestandspleegzorg

De keuze om pleeggezin te worden is veelomvattend. Daarom bieden wij aspirant pleegouders een uitgebreid voorbereidingsprogramma met informatie en ervaringen uit de praktijk. Aspirant pleegouders nemen deel aan ons VESP trainingsprogramma. Dit is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap. Diverse pleegzorg gerelateerde thema’s komen aan bod. Daarnaast vinden er individuele screeningsgesprekken met de aspirant pleegouders plaats. De voorbereiding is bedoeld om samen te onderzoeken of het pleegouderschap inderdaad iets voor je is.

Bekijk ook onze oriëntatiepagina (met filmpjes, data informatiebijeenkomsten, aanvragen informatiepakket, aanvragen aanmeldpakket) ter voorbereiding op je keuze.

Voorbereiding en screening netwerkpleegzorg

Als een kind voor korte of langere tijd niet meer bij de eigen ouders kan wonen, kan plaatsing van een kind binnen het eigen netwerk een oplossing bieden. Netwerkpleegzorg heeft vaak de voorkeur, want zo blijven kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving en groeien zij op bij familie of bekenden.

Wanneer de opvoeding van het kind en/of de samenwerking met de ouders/verzorgers toch wat meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft, bestaat de mogelijkheid om officieel netwerkpleegouder te worden. Als netwerkpleegouder heb je namelijk recht op ambulante begeleiding en op een pleegvergoeding. Voordat je de formele status krijgt van ‘netwerkpleegouder’, met de daarbij behorende rechten en plichten, moeten pleegouders voldoen aan een aantal (wettelijke en inhoudelijke) criteria.

Netwerkscreening

Twee medewerkers van Combinatie Jeugdzorg screenen jullie gezin dan via gesprekken en observaties op deze criteria. Zo’n onderzoek noemen we een ‘netwerkscreening’. De medewerkers onderzoeken of er een veilige en stabiele opvoedsituatie is voor het kind. Meer informatie hierover vind je in het infoblad voor verwijzers en netwerkpleegouders.