Spoedhulp

Combinatie Jeugdzorg is aangesloten bij ‘Spoed voor Jeugd Zuidoost-Brabant’, regionaal samenwerkingsverband voor spoedhulp. Vanuit Spoed voor Jeugd kunnen wij de volgende vormen van spoedhulp inzetten:

Spoedhulp duurt maximaal 28 dagen. Kijk hier hoe je een spoedhulp kan regelen.

  1. Ambulante spoedhulp
  2. Opname & oriëntatiegroep (O&O)
  3. Crisisopname in pleeggezin of gezinshuis
  4. Een spoedsituatie aanmelden
Shutterstock 760999171

Ambulante spoedhulp

Ambulante Spoedhulp biedt crisishulp in de thuissituatie. Een ambulant hulpverlener brengt met het gezin de situatie in kaart, inventariseert risico’s en bespreekt wat er nodig is om de situatie te stabiliseren en de dagelijkse routine terug te brengen. 

Shutterstock 343884482

Opname & oriëntatiegroep (O&O)

In de O&O kunnen jongeren van 12-18 jaar terecht, die door de crisissituatie tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De spoedopname wordt ingezet om structuur en veiligheid aan te brengen waarmee jongeren geholpen worden tot rust te komen. De hulp aan jongere en gezin is gericht op terugkeer naar huis en/of inzet van vervolghulp.

Shutterstock 1901856220

Crisisopname in pleeggezin of gezinshuis

Voor kinderen die door de crisissituatie tijdelijk niet thuis kunnen wonen, is plaatsing in een crisispleeggezin of gezinshuis mogelijk. Tijdens de opname werken we aan terugkeer naar huis en/of de inzet van vervolghulp. 

Shutterstock 1747258772

Een spoedsituatie aanmelden

We maken onderscheid in vrijwillige en niet vrijwillige spoedhulp:

  • Vrijwillig: Crisis Interventieteam (CIT)
    De toegang tot spoedhulp vanuit Spoed voor Jeugd is het CIT Zuidoost-Brabant. Het CIT is de ‘voordeur’ voor Spoed voor Jeugd als het gaat om de inzet van crisishulp in het vrijwillig kader. De medewerkers van het CIT zijn 24/7 telefonisch bereikbaar via: 088 066 6987.
  • Niet vrijwillig: Spoedeisende Zorg (SEZ)
    Voor crisishulp in een niet vrijwillig kader (voorlopige maatregelen jeugdigen) is het team SEZ van Jeugd Bescherming Brabant de uitvoerder. Het team is telefonisch bereikbaar via: 088 066 6999.