Ons hulpverleningstraject

Onze hulpverlening verloopt in een aantal stappen. Na de aanmeldroute (stap 1 en 2) start het hulpverleningstraject (stap 3 en 4).

  1. Stap 1: Verwijzing
  2. Stap 2: Aanmelding
  3. Stap 3: Start hulpverlening
  4. Stap 4: Afsluiting en vervolghulp
  5. Wachttijden
Shutterstock 320047412 Hulpverlener Medewerker In Gesprek Met Moslima

Stap 1: Verwijzing

Voor onze hulp heb je een verwijzing nodig. Je verwijzer bespreekt samen met jou welke hulp er nodig is. Organisaties die naar ons verwijzen zijn:

  • Sociale wijkteams
  • Gecertificeerde instellingen (bijvoorbeeld Jeugdbescherming Brabant)
  • Huisartsen en Jeugdartsen en kinderartsen
  • Kinderrechters
Shutterstock 315915404 Broertje En Zusje Met Ipad

Stap 2: Aanmelding

In het aanmeldtraject werken we samen met je verwijzer en gemeente. Je gemeente bepaalt of de hulp nodig is en of Combinatie Jeugdzorg deze hulp mag geven. Is de gemeente akkoord? Dan geeft ze een beschikking af. Deze beschikking hebben wij nodig om te starten met onze hulp.

Als je een juiste verwijzing hebt en je gemeente is akkoord, zijn er voor jou geen kosten verbonden aan onze hulp.

Shutterstock 2169268299

Stap 3: Start hulpverlening

Is de beschikking binnen? Dan gaan we samen aan de slag. Hoe kunnen we je het beste helpen bij de problemen die er spelen? Wat zijn jullie mogelijkheden en welke steun heb je in je omgeving? Wat wil je graag bereiken? Samen maken we een hulpverleningsplan waarin we doelen en afspraken beschrijven. We spreken af wat we gaan doen, hoe vaak we iets doen en hoe lang onze hulp duurt. Natuurlijk evalueren we tussentijds. En als het nodig is, stellen we doelen en afspraken bij. 

Shutterstock 1901856220

Stap 4: Afsluiting en vervolghulp

Zijn de doelen gehaald? Je problemen opgelost of hanteerbaar? Kunnen jullie zelf verder? Dan sluiten we de hulp af. Het kan zijn dat er toch nog andere hulp nodig is. Dan bespreken we dit samen en geven we advies over vervolghulp.

Telefoniste Shutterstock 141887881

Wachttijden

Het kan voorkomen dat onze hulp na aanmelding niet meteen kan starten. We overleggen dan met jou en je verwijzer wat er nodig en mogelijk is tijdens de wachttijd. Wil je meer weten over onze wachttijden, klik dan hier of neem contact op met ons Servicepunt. Zij helpen je graag verder.

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over onze hulpverlening of je aanmelden? Neem dan contact op met ons Servicepunt.