Pleegzorg en Gezinshuizen

Combinatie Jeugdzorg behandelt zo thuis mogelijk. Als een kind of jongere (tijdelijk) niet in het eigen gezin kan wonen en opgroeien, bieden wij bij voorkeur een opvoedingsalternatief in een pleeggezin of gezinshuis. Soms voor even, vaak voor langere tijd. Het contact met het eigen gezin en netwerk blijft daarbij belangrijk.

  1. Pleegzorg
  2. Gezinshuizen
  3. Meer weten of aanmelden
Shutterstock 1701439579

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind of jongere – tussen de 0 en 21 jaar – (tijdelijk) in een pleeggezin verblijft. Combinatie Jeugdzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg zoals:

  • Crisis- en kortdurende pleegzorg (vier weken tot een jaar)
  • Langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
  • Deeltijdpleegzorg (weekend- vakantiepleegzorg of voor enkele dagen per week)

Netwerk- en bestandpleeggezinnen

Binnen pleegzorg werken we met twee typen pleeggezinnen:

Netwerkpleeggezinnen
Een netwerkpleeggezin is een pleeggezin uit de directe omgeving van kind en gezin: grootouders of andere familie, vrienden of kennissen. Op deze manier kan het kind dicht bij zijn eigen vertrouwde omgeving blijven. Bij plaatsing in een netwerkgezin voeren pleegzorgbegeleiders een netwerkscreening uit, om voorwaarden als veiligheid, aandacht en verzorging en samenwerking met ouders en hulpverleners te onderzoeken.

Bestandspleeggezinnen
Een bestandspleeggezin is een pleeggezin uit het bestand van Combinatie Jeugdzorg. Dit zijn gezinnen die zich aangemeld hebben als pleeggezin en hiervoor een voorbereidings- en selectieproces hebben doorlopen. Als er een kind in een bestandspleeggezin wordt geplaatst, gaat hier een zorgvuldig matchingtraject aan vooraf.

Pleegzorgbegeleiding en ondersteunende behandeling

Aan elke pleegzorgtraject is een pleegzorgbegeleider verbonden. Deze begeleidt het pleeggezin bij de opvoeding van het pleegkind en ondersteunt pleegouders in de samenwerking met de ouders en familie. De pleegzorgwerker onderhoudt ook individueel contact met het pleegkind en helpt hem of haar in het contact met de eigen ouders.

Samen met pleegouders houdt de pleegzorgbegeleider goed zicht op de ontwikkeling van het kind en signaleert eventuele specifieke problematiek zoals gedragsproblemen, trauma en/of hechtingsproblemen of stagnerende ontwikkeling. Vanuit pleegzorg kan hierbij ondersteunende behandeling worden ingezet zoals traumabehandeling of diagnostiek.

Shutterstock 463960064

Gezinshuizen

Combinatie Jeugdzorg heeft verschillende gezinshuizen in de regio Zuidoost-Brabant. In een gezinshuis kunnen twee tot vier kinderen of jongeren geplaatst worden, meestal voor langere tijd. Een van de gezinshuisouders is een gekwalificeerd jeugdzorgzorgprofessional en medewerker van Combinatie Jeugdzorg. De gezinshuisouders zorgen voor de opvoeding, verzorging en begeleiding van de geplaatste kinderen. Als het nodig is, biedt een pedagogisch medewerker extra ondersteuning in de begeleiding van de kinderen. Daarnaast is er een ambulant hulpverlener gekoppeld aan het gezinshuis. Samen met de gezinshuismedewerker en de pedagogische medewerker houdt de ambulant hulpverlener goed zicht op de ontwikkeling van het kind en onderhoudt het contact met de eigen ouders en familie. 

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over onze specialistische jeugdhulp? Of een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met ons Servicepunt.

Ik wil contact