Hulp in een gezinshuis

Opgroeien en opvoeden is weleens gecompliceerd. De problemen zijn dan soms te groot om thuis op te lossen. Voor ouders is de opvoeding te zwaar en de ontwikkeling van het kind stagneert. Als een kind voor langere tijd niet meer thuis kan wonen, kan hulp in een gezinshuis de beste optie zijn. In een gezinshuis krijgt het kind of de jongere de nodige deskundige hulp. Binnen een gezinssituatie. Want opgroeien binnen een gezin, dat gunnen wij alle kinderen en jongeren.

  1. Wonen in onze gezinshuizen
  2. Meer weten of aanmelden
Gezin Doet Samen Huiswerk

Wonen in onze gezinshuizen

Combinatie Jeugdzorg heeft verschillende gezinshuizen binnen de regio Zuidoost-Brabant. In ieder gezinshuis wonen 2 tot 4 kinderen of jongeren. De gezinshuisouders zorgen voor de opvoeding, verzorging, ondersteuning en begeleiding. Vaak wonen er ook nog eigen kinderen van de gezinshuisouders in het gezinshuis. Ieder gezinshuis krijgt ondersteuning van een ambulant hulpverlener. Als het nodig is, zetten we ook een pedagogisch medewerker van Combinatie Jeugdzorg in. Voor begeleiding van het kind en ondersteuning van de gezinshuisouder. Het verblijf in een gezinshuis is meestal langdurend. Soms totdat het kind volwassen is. Contact met de ouders en eigen familie blijft belangrijk. Hoe ouders het beste betrokken blijven bij de opvoeding van hun kind hangt af van de situatie. We bekijken dit samen met het kind, de gezinshuisouders en de ouders of familie. 

Shutterstock 550780804

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over hulp in een gezinshuis?
Neem contact op met ons Servicepunt.