Spoedhulp

Soms lopen de problemen thuis zo hoog op, dat je het als ouder echt niet meer weet. Vaak klop je dan eerst aan bij familie of vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die je al kent. Toch kan het voorkomen dat je er ook dan niet uitkomt en de problemen snel erger worden. Als de situatie thuis onhoudbaar is en dit grote gevolgen heeft voor de veiligheid in je gezin, spreken we van een crisis. In dat geval is het belangrijk dat er op tijd hulp komt, om schade te voorkomen.

  1. Wie bel je in een crisissituatie?
  2. SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant
Jongen Op Trap Buiten Met Telefoon Tiener

Wie bel je in een crisissituatie?

Heb je thuis plotseling ernstige problemen en voelt het onveilig?

Ben je al in zorg bij Combinatie Jeugdzorg?

  • Neem contact op met je betrokken hulpverlener. Hij of zij zoekt samen met jou naar een oplossing.
  • Buiten kantoortijd bel je met ons: 040 245 1945. Je krijgt dan een geluidsbandje te horen met het nummer van de bereikbaarheidsdienst die je verder helpt.

Ben je nog niet in zorg bij Combinatie Jeugdzorg?

  • Neem tijdens kantooruren (ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur) contact op met het wijkteam van de gemeente waar je woont.
  • Bel buiten kantoortijd met het Crisisinterventieteam: 088 0666 987.
Kind Buiten Spelen In Het Park

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant

Combinatie Jeugdzorg is aangesloten bij Spoed voor Jeugd. Als een crisis is aangemeld, dan pakken wij, of een van de andere aangesloten organisaties, deze op. We kunnen hulp bieden in de in de thuissituatie. Maar soms is het nodig dat een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen. Dan bieden we hulp in een crisispleeggezin, gezinshuis of de Opname- & Observatiegroep van Combinatie Jeugdzorg. De veiligheid van iedereen in het gezin staat voorop. Crisishulp duurt maximaal 28 dagen. Samen met je gezin en andere betrokkenen werken we hard om de crisis op te lossen.