Hulp in het gezin

Je zoekt hulp bij het opvoeden en opgroeien. Omdat je ervaart dat er problemen zijn ontstaan die je niet alleen kunt oplossen. Het loopt al langere tijd niet lekker binnen jullie gezin. Er zijn bijvoorbeeld gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij een of meerdere kinderen, het loopt niet goed op school, er zijn vaak ruzies, de sfeer in huis is niet goed en communiceren met elkaar gaat steeds moeilijker. Misschien heb je al eerder hulp gezocht, maar heeft dat onvoldoende opgeleverd. Je voelt dat er meer nodig is om samen weer verder te kunnen. Combinatie Jeugdzorg kan je deze hulp bieden.

Vormen van hulp in het gezin

Hulp in het gezin noemen we ook wel ‘ambulante hulp’. Een hulpverlener van Combinatie Jeugdzorg komt bij je thuis om samen met jullie aan de slag te gaan. Welke problemen ervaren jullie en waar heb je hulp bij nodig? Wat willen jullie bereiken? Er zijn verschillende vormen van hulp in het gezin. Samen bekijken we wat het beste bij je past.

  1. Specialistische ambulante gezinsbehandeling
  2. Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT)
  3. Multisysteem Therapie (MST)
  4. MST traject ThuisBest
  5. Intersectoraal FACT-team Jeugd
  6. Baby Extra
Jongen Die Thuis Speelt Met Autos En Treintjes

Specialistische ambulante gezinsbehandeling

Specialistische ambulante gezinsbehandeling is gericht op het hele gezin, waarbij complexe problemen op meerdere gebieden spelen. Afhankelijk van jullie hulpvragen, praten we met ouders, kinderen, andere familieleden of mensen uit jullie omgeving. Samen werken we aan oplossingen. Niet alleen door te praten, maar ook door te doen en te oefenen. Jullie hulpverlener zet hierbij verschillende middelen in, zoals video-opnames. Door samen de opnames te bekijken en bespreken, zie je wat er goed gaat en krijg je tips om samen nog verder te komen.

Naast jullie hulpverlener kan een ambulant pedagogisch medewerker ondersteuning bieden. Bij praktisch pedagogische vaardigheden tijdens het eten, het samen spelen of bij het naar bed gaan. Afhankelijk van wat jullie willen leren, krijgen jullie gerichte pedagogische hulp. Meestal duurt specialistische ambulante gezinsbehandeling zes tot negen maanden. Hoe vaak de hulpverlener in jullie gezin komt, hangt af van jullie hulpvragen en de hulpfase. In de beginfase is de begeleiding vaak het meest intensief.

Shutterstock 184855025 Moeder Met Tienerdochter Gesprek

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT)

Soms zijn de problemen thuis zo heftig, dat je gezin vastloopt en de ontwikkeling van je kinderen achterblijft. Eerdere hulp leverde onvoldoende op, waardoor het niet meer lukt thuis. In deze situatie kunnen we Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) inzetten. Zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen.

IGT is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 6 tot en met 15 jaar, waar al langere tijd complexe problemen spelen op meerdere gebieden. Denk aan problemen rond school, werk, vrije tijd, wonen, financiën, gezondheid, verslaving en/of geweld. Er zijn spanningen in het gezin en gedragsproblemen bij een of meerdere kinderen. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich niet meer goed en staan ouders onder zware druk. Vaak kan ook de eigen omgeving niet meer helpen en maken hulpverleners die al bij het gezin zijn betrokken zich grote zorgen.

De kracht van IGT is dat het hele gezin samenwerkt om de situatie thuis te verbeteren. Een half jaar lang komen een gezinsbehandelaar en een ambulant pedagogisch medewerker meerdere keren per week bij het gezin thuis. In drie fasen wordt gewerkt aan verandering. De startfase, veranderfase en afbouwfase. De gezinsbehandelaar richt zich op de ouders, de ambulant pedagogisch medewerker op de kinderen. Ook worden andere belangrijke personen uit de omgeving betrokken. Het gezin leert ander gedrag aan. Zodat problemen verminderen, ouders zich sterker voelen in de opvoeding en relaties in het gezin verbeteren. Het doel van IGT is dat kinderen thuis blijven wonen en het gezin weer met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Shutterstock 1314511838

Multisysteem Therapie (MST)

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve vorm van thuisbehandeling. Met systeem bedoelen we het gezin, de school, vrienden, sportclubs en andere plekken. Kortom, alle plekken die van invloed zijn op het gedrag van jongeren van 10 tot en met 18 jaar. De jongeren hebben hevige gedragsproblemen. Bijvoorbeeld: regelmatig vechten, veel spijbelen of drugsgebruik. Soms zijn jongeren al regelmatig in aanraking gekomen met de politie. Om te zorgen dat ze thuis kunnen blijven wonen of om terugkeer vanuit een behandelgroep naar huis te versnellen, kunnen we MST inzetten.

Tijdens de behandeling kijken we niet alleen naar het gedrag van de jongere zelf, maar gaat de MST-therapeut ook aan de slag met zijn of haar ouders. Welke factoren veroorzaken of verergeren het probleemgedrag? Wat of wie kan het probleemgedrag afremmen of verminderen? De kracht van MST is dat we aan de slag gaan met het hele gezin en een intensieve samenwerking aangaan met ouders. We helpen hen om het heft weer helemaal in eigen handen te nemen. Een MST-behandeling duurt drie tot vijf maanden. In die periode komt de MST-therapeut enkele keren per week in het gezin, op school of daar waar het nodig is. Combinatie Jeugdzorg biedt MST aan in samenwerking met de Viersprong (GGZ-instelling). Therapeuten van de Viersprong en Combinatie Jeugdzorg vormen samen het MST-team.

Jongeren Buiten Die Sip Kijkt

MST traject ThuisBest

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer jongeren vastlopen op school of thuis en ouders overbelast zijn. ThuisBest is bedoeld voor jongeren van 13 t/m 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. 

Het zorgtraject combineert MST (Multisysteem therapie), intensieve therapie in de thuissituatie met een kortdurend verblijf (4 tot 6 weken) in een Dag- en nachtbehandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. Met als doel:

  • een uithuisplaatsing van jongeren te verkorten door het gezin en hun netwerk te versterken
  • de balans tussen draagkracht en draaglast van ouders te versterken
  • te zorgen dat gedragsproblemen afnemen en de jongere een beter toekomstperspectief heeft. 

De gezinsleden en het netwerk gaan gezamenlijk aan de slag met de behandeling. Zowel op de groep als thuis wordt gelijktijdig aan dezelfde behandeldoelen gewerkt. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen versterkt het effect van de behandeling, waardoor de kans op blijvend resultaat groter is.

 

Jongen Met Fiets En Zonnebril Stoer 16 Jaar

Intersectoraal FACT-team Jeugd

Ouders en jongeren kunnen om verschillende redenen vastlopen bij het opvoeden en opgroeien. Als daarbij ook sprake is van psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking binnen het gezin, dan is er zorg nodig vanuit verschillende specialismes. Vaak hebben deze gezinnen al veel hulp gehad, ontstaan er regelmatig crisissituaties en is het moeilijk om als gezin stabiel te blijven. Speciaal voor deze gezinnen met kinderen tot 18 jaar is er het intersectoraal FACT-team Jeugd. Een team waarin deskundigen op het gebied van GGZ, specialistische jeugdhulp en gehandicaptenzorg samenwerken.

Het FACT- team behandelt, begeleidt en ondersteunt deze gezinnen vanuit de thuissituatie. Zodat ouders en kinderen weer meer grip krijgen op hun leven. De verschillende deskundigen uit het team worden flexibel ingezet. Afhankelijk van wat nodig is. Combinatie Jeugdzorg werkt samen met Amarant en GGzE in het FACT-team Jeugd.

Shutterstock 261053711 Baby Maakt Contact Met Moeder Baby Extra

Baby Extra

Aanraken, knuffelen, praten, kiekeboe- spelletjes doen… De ontwikkeling van elk kind begint met een hechte ouderband. Soms gaat contact maken minder vanzelf. Je hebt zoveel aan je hoofd of voelt je zo slecht, dat het je niet goed lukt om open te staan voor je kind en te genieten van het contact. Met de inzet van Baby Extra helpen we je bij het opbouwen van een band.

Baby Extra richt zich op aanstaande ouders en ouders met een baby tot 1 jaar die problemen ervaren. Heb je een zware zwangerschap of bevalling gehad of te maken met psychiatrische problemen, depressie of verslaving? Onze hulpverleners van Baby Extra komen bij je in het gezin. Zij ondersteunen je met gesprekken en video-opnames. Hoe gaat het contact tussen jou en je baby, welke contactsignalen laat je baby zien en hoe kun je hier als ouder op reageren? Ook ouders zelf komen aan bod. Wat heb je nodig om de vader of moeder te zijn die je graag wilt zijn?

Naast de inzet van Baby Extra in de thuissituatie biedt Baby Extra ook een oudercursus en themabijeenkomsten voor aanstaande ouders. Ontdekken dat het krijgen van een baby ook voor anderen niet altijd een roze wolk is, kan steun geven. Combinatie Jeugdzorg werkt binnen Baby Extra samen met GGzE en GGD Brabant-Zuidoost.