Navigeer door bovenstaand menu voor meer informatie.

Videoscribe - Algemeen

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugd- en opvoedhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Veiligheid staat hierbij voorop. Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Wij gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Combinatie Jeugdzorg werkt vooral in Zuidoost-Brabant. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Koers 20-25 – Elk kind een thuis en toekomst

In ‘Koers 20-25, Elk kind een thuis & toekomst’, beschrijven we de strategische koers van onze organisatie voor de komende jaren. Koers 20-25 is tot stand gekomen vanuit een intensief proces met betrokkenheid van een vertegenwoordiging uit onze organisatie, cliënten en pleegouders en begeleid door strategisch adviesbureau Gupta Strategists. Waar staan we? Wie zijn onze cliënten? Welke vragen stellen zij en onze omgeving aan ons? Wat zijn onze ambities en dromen? Hoe gaan we deze realiseren? Deze en andere vragen zijn de revue gepasseerd en bediscussieerd. Op basis van deze discussies, praktijkervaringen van cliënten, pleegouders en professionals, interviews met gemeenten en andere belanghebbenden en kwantitatieve analyses is een keuze gemaakt voor een duidelijke strategische koers als focus voor ons handelen. Een koers waarvoor wij staan en waarvoor we willen gaan, in samenwerking met onze partners.