Over Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg, samen sterk voor jeugd. Daar staan we voor, als specialist in het bieden van jeugd- en opvoedhulp. We helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij ingewikkelde vragen over opvoeden en opgroeien. Veiligheid staat hierbij voorop. Vragen die aan ons worden gesteld, hangen samen met ernstige ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en traumaproblematiek. Ook zijn wij specialist in problemen binnen het gezin, bijvoorbeeld rondom opvoeding of echtscheiding.

Shutterstock 343884482

De vragen kunnen thuis, op school en/of in de omgeving van kind en gezin spelen. Onze behandeling richt zich op het hele gezin én de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig in combinatie met hulp op een van onze locaties of binnen pleeggezinnen of gezinshuizen. 

Shutterstock 641290696

Onze behandelvisie: ‘Wonen doe je thuis’

‘Ieder kind heeft recht om in een liefdevol gezin op te groeien’. Deze bepaling uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is de kapstok voor de behandelvisie van Combinatie Jeugdzorg: ‘Wonen doe je thuis’.  Alles wat we in de behandeling van kinderen en hun gezinnen doen, hangen we hieraan op. We zetten onze hulp zodanig in, dat kinderen en jongeren thuis kunnen blijven wonen of zo snel mogelijk weer thuis kunnen wonen. In hun eigen vertrouwde omgeving en binnen hun eigen netwerk. Als dit niet (meer) mogelijk is, dan kan een pleeggezin of een gezinshuis het beste alternatieve ‘thuis’ zijn.

Shutterstock 565387897

Onze missie: ‘Elk kind een eigen thuis en toekomst’

‘Elk kind een thuis en toekomst’ is onze missie. Kinderen en jongeren die een thuis hebben, zichzelf kunnen ontwikkelen en zich veilig en ondersteund voelen. Ouders die vertrouwen hebben in zichzelf als opvoeder, die veiligheid kunnen bieden en zich ondersteund weten door hun omgeving. Op eigen kracht verder kunnen met vertrouwen in de toekomst. Dat is wat wij alle kinderen en hun gezinnen gunnen. Daaraan bijdragen, is onze belangrijkste opdracht. Daar maakt Combinatie Jeugdzorg zich sterk voor.

Shutterstock 498577381

Waar werken wij?

Combinatie Jeugdzorg werkt vooral in Zuidoost-Brabant. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Bestuur en toezicht

Combinatie Jeugdzorg hanteert de principes en bepalingen van de Governance Code Zorg (2022). Op basis van deze code heeft Combinatie Jeugdzorg haar governance zo ingericht, dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het realiseren van onze maatschappelijke opdracht.

Combinatie Jeugdzorg heeft een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht bestaande uit zes toezichthouders. De raad van bestuur is voorzitter van het  Kernmanagementteam (KMT) Combinatie Jeugdzorg.

Samenstelling raad van bestuur en KMT

Gerda Huijbregts

Gerda Huijbregts

Raad van bestuur en voorzitter KMT

Igor Maas

Igor Maas

Manager bedrijfsvoering (Planning & Control, Vastgoed & Facilitair)

Lia van Rosmalen

Lia van Rosmalen

Manager HR

Ruud Jacobs

Ruud Jacobs

Manager Strategie & Zorg

Martine Heijmenberg

Martine Heijmenberg

Manager Strategie & Zorg

Judith van Vugt

Judith van Vugt

Manager Kwaliteit & Innovatie

Samenstelling raad van toezicht

Samenstelling raad van toezicht

Voorzitter
De heer G.M. (Gijs) van Rozendaal

Vice-voorzitter
Mevrouw G.M.L. (Bea) Rombouts-Schouten

Leden
De heer B.J.M. (Boudewijn) Peters
Mevrouw N.G.J. (Nicole) Lemlijn
De heer C. (Kees) van der Lee

Organisatieschema

Medezeggenschapsraden voor cliënten en pleegouders

We vinden het belangrijk dat cliënten en pleegouders zeggenschap hebben in de hulpverlening en het beleid van Combinatie Jeugdzorg. Hun mening doet ertoe en versterkt de kwaliteit van onze hulp. De Cliëntenraad en Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg komen regelmatig bij elkaar, adviseren de raad van bestuur en behartigen daarbij de belangen van cliënten - zowel jongeren als ouders -  en van pleegouders. Bekijk voor meer informatie of aanmelden de pagina’s Cliëntenraad of Pleegouderraad.

Jaarverantwoording en jaarmagazine

Hier vind je ons jaarmagazine en de jaarverantwoording van 2023

Hieronder het jaarverslag van de Cliëntenraad en de Klachtencommissie. Het jaarverslag van de POR vind je teug bij de ingang pleegouders.

Nieuwsbrief

Wij brengen 3x per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Hiervoor aanmelden is heel eenvoudig. Benieuw naar de laatste editie van onze nieuwsbrief? Klik hier

ANBI

Combinatie Jeugdzorg is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI-erkende organisatie zijn wij verplicht een aantal algemene gegevens op onze website te publiceren waaronder:

Dit zijn gegevens die ook in ons Jaardocument staan.