Hulp in een pleeggezin

Kinderen opvoeden is voor ouders niet altijd gemakkelijk. Wanneer de problemen in het gezin zo hoog oplopen dat het opvoeden (even) niet meer alleen lukt, kan pleegzorg een oplossing bieden. Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij het kind of jongere -tussen de 0 en de 21 jaar- (tijdelijk) in een ander gezin verblijft. Dit kan voor een korte periode zijn of voor een langere periode, voor de hele week, een paar dagen per week of af en toe een weekendje of vakantie. Hoe pleegzorg er precies uit ziet, is afhankelijk van de vraag en de behoefte van de ouder en het kind.

Voor elk kind dat naar een pleegezin gaat, kijken we welk gezin het meest geschikt is. 

  1. Netwerkpleeggezin
  2. Bestandspleeggezin
  3. Pleegzorgbegeleiding
  4. Vormen van pleegzorg
  5. Meer informatie over pleegzorg
  6. Meer weten of aanmelden
Shutterstock 208005724 Opa En Oma Buiten Met 2 Kinderen

Netwerkpleeggezin

Het liefst helpen wij een kind in de eigen omgeving. Daarom kijken we eerst samen of het kind terecht kan in de directe omgeving bij familie, vrienden of kennissen. We noemen dit een ‘netwerkpleeggezin’. Zijn er mogelijkheden? Dan onderzoeken we of dit gezin een veilige plek kan bieden. Een thuis waar het kind voldoende aandacht, verzorging en bescherming krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat dit pleeggezin voldoende kan samenwerken met ouders en hulpverleners. 

Shutterstock 547471885

Bestandspleeggezin

Het lukt niet altijd om in de eigen omgeving een geschikt pleeggezin te vinden. Dan zoeken we samen naar een passend pleeggezin van Combinatie Jeugdzorg. Daarbij zijn de wensen en behoeften van kind en ouders belangrijk. We noemen dit een ‘bestandspleeggezin’: pleeggezinnen die zich bij Combinatie Jeugdzorg hebben aangemeld. Niet iedereen kan zomaar pleegouder worden. We selecteren onze bestandspleeggezinnen zorgvuldig. Ze krijgen een uitgebreide voorbereiding op het pleegouderschap en deskundige begeleiding van onze pleegzorgbegeleiders. 

Shutterstock 2155315451

Pleegzorgbegeleiding

Ouders zijn en blijven de ouders van hun kind. Ook al woont het kind korte of langere tijd niet meer thuis. De ouders blijven betrokken bij de opvoeding. Daarom vinden wij de samenwerking tussen ouders en pleegouders heel belangrijk. Net als het contact tussen kind en ouders en familie. Een pleegzorgbegeleider heeft hierbij een centrale rol. Deze begeleidt het pleeggezin en spreekt ook individueel het kind. Om zicht te houden op de ontwikkeling van het kind en om te ondersteunen als het soms wat moeilijk gaat. Daarnaast richt de pleegzorgbegeleider zich op het contact van het kind met ouders en familie. En op de samenwerking van ouders met pleegouders. Steeds bekijken we samen of, wanneer en onder welke voorwaarden het kind weer thuis kan wonen. En als dit zo is, welke ondersteuning er dan nog nodig is. 

Shutterstock 2169268279

Vormen van pleegzorg

Combinatie Jeugdzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg. Welke vorm we inzetten hangt af van de hulpvraag en situatie.

  • Crisisopvang en kortdurende pleegzorg (van 4 weken tot maximaal 1 jaar)
  • Deeltijdpleegzorg (weekend- vakantiepleegzorg of voor enkele dagen per week)
  • Langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
Vader Moeder Dochters Gamen Leren Gezin

Meer informatie over pleegzorg

Gaat je kind naar een pleeggezin, dan heb je vast allerlei vragen. Pleegzorg Nederland ontwikkelde daar speciaal een brochure voor.  Wat houdt pleegzorg precies in? Waarom gaat een kind in een pleeggezin wonen? En met wie krijg je te maken? Je leest wat pleegzorg voor jou en je kind kan betekenen. Over rechten en plichten. En over hoe het contact met je kind kan verlopen.

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over hulp in een pleeggezin. Neem contact op met ons Servicepunt.

Ik wil meer weten