Meepraten over pleegzorg?

Het belang van goede pleegzorg voor kinderen en jeugdigen staat bij ons centraal bij in alles wat we doen. En wie kunnen daar beter over meedenken en meepraten dan pleegouders en pleegkinderen zelf? We hebben bij Combinatie Jeugdzorg een Pleegouderraad en een Pleegjongerenraad. Samen zorgen we voor nog betere pleegzorg.

Pleegouderraad (POR)

De Pleegouderraad (POR) van Combinatie Jeugdzorg vertegenwoordigt de belangen van pleegouders en pleegkinderen. Regelmatig komt de POR samen om belangrijke onderwerpen over pleegzorg te bespreken. Ook vindt regelmatig overleg plaats met onze raad van bestuur. De POR adviseert dan over onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 

Heb je interesse in deelname aan de Pleegouderraad? Of wil je op een andere manier meedenken en meepraten over pleegzorg? Stuur een mail naar por@combinatiejeugdzorg.nl.
Meer informatie over de POR lees je in hun folder.

Jaarverslag

In het jaarverslag beschrijft de Pleegouderraad haar functioneren van het afgelopen jaar.

Pleegjongerenraad

Jongerenparticipatie staat bij ons hoog op de agenda. We nodigen onze pleegjongeren uit om vragen te stellen, hun mening en ideeën te geven en ons mee te helpen bij het verbeteren van onze pleegzorg. Ook heeft Combinatie Jeugdzorg een Pleegjongerenraad die regelmatig bij elkaar komt om de onderwerpen te bespreken die zij belangrijk vinden. De Pleegjongerenraad kan advies geven aan onze raad van bestuur en ons management. 

Heb je interesse in deelname aan de Pleegjongerenraad, wil je informatie of op een andere manier meedenken en meepraten? Laat je stem horen! Stuur een mail naar pleegjongerenraad@combinatiejeugdzorg.nl