Je bent pleegouder

Bedankt dat je een van onze ongeveer 450 pleeggezinnen bent in Zuidoost-Brabant! Tijdens de VESP of netwerkscreening ontving je allerlei informatie over het pleegouderschap bij Combinatie Jeugdzorg. Op deze pagina vind je

 1. Krijg ik als pleegouder begeleiding?
 2. Wat als ik meer ondersteuning nodig heb?
 3. Contact met senior pleegouders
 4. Flexibele opvang van pleegkinderen
 5. Welke vergoedingen voor pleegouders zijn er?
 6. Pleegouderraad (POR)
 7. Pleeggrootouders
 8. Trainingen en online cursussen
 9. Interessante websites
 10. Contact
Kinderen Spelen Huiskamer Kleuren

Krijg ik als pleegouder begeleiding?

Bij een match van een pleegkind met je gezin word je gekoppeld aan een pleegzorgbegeleider van Combinatie Jeugdzorg. Deze pleegzorgbegeleider vormt de spil tussen jullie als pleeggezin, het pleegkind en de ouders van het pleegkind en voert gesprekken met alle betrokkenen. Samen maken jullie bij de start een pleegouderbegeleidingsplan (POBP). Daarin staat beschreven welke hulpvragen jullie hebben en wat eventuele aandachtspunten zijn in de begeleiding. Dit plan vormt de leidraad voor de begeleiding. Bij het begin van een plaatsing krijg je extra ondersteuning op het gebied van hechting, middels psycho-educatie en video interactie begeleiding. Je pleegzorgbegeleider komt, zeker in het begin, frequent bij jullie thuis en is jullie eerste aanspreekpunt bij vragen. Bij vakantie of afwezigheid is er altijd een collega van je pleegzorgbegeleider beschikbaar.

Shutterstock 1523369567

Wat als ik meer ondersteuning nodig heb?

Heb je het idee dat er meer begeleiding nodig is, trek dan meteen aan de bel bij je pleegzorgbegeleider. Meestal gaat dan de frequentie in pleegzorgbegeleiding omhoog. Afhankelijk van jullie behoeften kunnen we in- of externe hulp op maat inzetten van professionals. Bijvoorbeeld:

Indien traumatherapie nodig is, kan de pleegzorgbegeleider jullie, de ouders en je pleegkind hierbij adviseren en ondersteunen.

Medium Shot Smiley Women With Coffee

Contact met senior pleegouders

Als pleeggezin wordt je begeleid door pleegzorgprofessionals van Combinatie Jeugdzorg. Soms is het ook fijn om te sparren en spiegelen met een ervaringsdeskundige. Een senior pleegouder die snapt waar je soms mee worstelt en weet hoe het is om een pleegkind in huis te hebben en met ouders en hulpverleners samen te werken. Een aantal ervaren bestands- en netwerkpleegouders volgde een training om hun eigen ervaringen in te zetten voor andere pleegouders. Zij kunnen ingezet worden als senior pleegouders. Je kunt rechtstreeks contact met hen opnemen via telefoon of WhatsApp. Contactgegevens staan op pagina twee van het leaflet ‘Senior pleegouders’.

Kinderen Die Krijten Op De Stoep Spelen

Flexibele opvang van pleegkinderen

Soms lukt het pleeggezinnen even niet om de zorg van een pleegkind op zich te nemen. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of tijdelijke afwezigheid. Om ervoor te zorgen dat alle pleegkinderen de juiste opvang krijgen, hebben we een structurele pool met pleeggezinnen opgezet. Deze pleeggezinnen zijn bereid tijdelijk andere pleegkinderen op te vangen: de flexibele opvang. Ben je hier ook toe bereid of heb je zelf behoefte aan opvang van je pleegkind tijdens vakanties of tijdelijke afwezigheid? Bespreek dit dan met je pleegzorgbegeleider en vul daarna dit aanmeldformulier flexibele opvang in. 

Shutterstock 259403771 Spaarvarkentje Geld 1 Loket

Welke vergoedingen voor pleegouders zijn er?

Een pleegvergoeding is een vergoeding die jaarlijkse landelijk wordt vastgesteld voor pleegouders die voor een pleegkind zorgen. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van jullie pleegkind en het aantal dagen per maand dat hij of zij in jullie pleeggezin verblijft. Naast deze vergoeding kan je recht hebben op extra toelagen. Ook heb je de mogelijkheid om bijzondere kosten te declareren die niet onder de pleegvergoeding vallen. Hier vind je uitgebreide informatie over financiën, waar je als pleegouder mee te maken hebt.

04.1 POR

Pleegouderraad (POR)

Het belang van goede pleegzorg voor kinderen en jeugdigen staat bij ons centraal bij in alles wat we doen. En wie kunnen daar beter over meedenken en meepraten dan pleegouders en pleegkinderen zelf? We hebben bij Combinatie Jeugdzorg een Pleegouderraad (POR) en een Pleegjongerenraad. Samen zorgen we voor nog betere pleegzorg.

Shutterstock 561678088

Pleeggrootouders

De relatie met je kind, kleinkind en andere familieleden verandert als je pleeggrootouder wordt. Als grootouder krijg je een nieuwe rol als opvoeder van je kleinkind. De natuurlijke rol van opa en oma is dan niet meer vanzelfsprekend. Doordat de kleinkinderen op de eerste plaats komen kan de relatie tussen grootouder en ouder(s) onder spanning komen te staan en dat kan heel lastig zijn. Het is immers niet alleen je kleinkind maar ook je eigen kind waar het om gaat. 

Contact met andere pleeggrootouders

Bij andere pleeggrootouders zijn deze situaties vaak heel herkenbaar. Pleeggrootouders vinden daarom onderling steun, herkenning en erkenning bij elkaar. Van alle netwerkpleeggezinnen bij Combinatie Jeugdzorg is ruim de helft pleegrootouder. Voor deze grote groep organiseren wij daarom jaarlijks twee bijeenkomsten die in het teken staan van een bepaald thema en van elkaar ontmoeten. Vanuit deze bijeenkomsten ontstaan vaak nog meer leuke initiatieven. Ben je een pleeggrootouder? Dan ontvang je hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Trainingen en online cursussen

Naast de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ bieden we pleegouders van Combinatie Jeugdzorg ook een divers online cursus- en trainingsaanbod via Augeo en het platform pleegzorg.nl.

Training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’

Deze training is bedoeld voor pleegouders die pleegkinderen opvoeden waarbij sprake is (geweest) van ingrijpende gebeurtenissen en/of een traumatische voorgeschiedenis. Denk hierbij aan huiselijk geweld, verwaarlozing, mishandeling of misbruik met uithuisplaatsing(en) als gevolg. Tijdens deze training leren pleegouders hoe opvoeden met kennis over trauma kan bijdragen aan de veiligheid en veerkracht van hun pleegkinderen. Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen kunnen zij de opgebouwde kennis en vaardigheden toepassen bij hun eigen pleegkinderen.

Meer informatie en aanmelden
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats op een hoofdlocatie van Combinatie Jeugdzorg. Afwisselend start er een avond- en ochtendgroep. Voor meer informatie over en aanmelden voor deze training, kun je terecht bij je pleegzorgbegeleider.

2. Online cursussen voor pleegouders

Augeo Foundation en Stichting Kinderpostzegels  zetten een Pleegouderacademie op, met gratis online cursussen (zogenaamde e-learnings) voor pleegouders. Deze cursussen zijn samen met een aantal pleegzorgorganisaties ontwikkeld, waaronder Combinatie Jeugdzorg.

De volgende modules zijn online beschikbaar voor pleegouders:

 • Trauma
 • Contact met ouders
 • Samenwerking met ouders met een verstandelijke beperking
 • Verlies en rouw
 • Seksueel gedrag
 • Hechting en het gedrag van mijn pleegkind
 • Eigen kinderen

Interesse om modules te volgen?
De pleegzorgmodules zijn heel waardevol voor alle pleegouders. Wil je de modules volgen mail dan je naam en e-mailadres (per deelnemende pleegouder) naar ons Zorgsecretariaat Pleegzorg via zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Geef in je mail ook toestemming om je met je naam en e-mailadres aan te melden bij de Pleegouderacademie van Augeo. Je krijgt dan toegang tot de zeven online modules.

Shutterstock 1745938655

Interessante websites

Pleegzorg.nl

Op de website pleegzorg.nl vind je alles wat je wilt weten en leren over pleegzorg op één plek. Pleegzorg.nl biedt je:

 • actuele en betrouwbare informatie over pleegzorgonderwerpen
 • trainingen, workshops, en e-learnings
 • de mogelijkheid om andere pleegouders te ontmoeten in de besloten community.

Pleegzorg.nl is het online platform voor pleegzorg. Een samenwerking tussen Jeugdzorg Nederland, de aangesloten pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie Jeugdzorg, en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

De NVP

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) is er om jou op weg te helpen. Je vindt er kennis, ervaring en informatie. Samen met de pleeggezinnen in Nederland zet de NVP zich in voor het verbeteren van pleegzorg. Op de NVP website vind je informatie over vele verschillende onderwerpen. Van ‘een pleegkind in de klas’ tot en met ‘met een pleegkind naar de dokter’. Ook vind je er alles over regelingen waar jij als pleegouder recht op hebt. Als nieuwe pleegouder is deze pagina op hun website handig: een pleegkind in je gezin, en nu?

Contact

Heb je een vraag en kun je je pleegzorgbegeleider niet bereiken, neem dan contact op met ons zorgsecretariaat Pleegzorg. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen via 040 245 1945. Je kunt je vraag ook per e-mail sturen naar zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl