Hulp met verblijf

Het liefst helpen wij kinderen en gezinnen zoveel mogelijk vanuit thuis. Soms is dit helaas niet haalbaar. Een verblijf op een behandelgroep kan dan helpen. Om samen, stap voor stap, aan de problemen te werken. Zodat een kind of jongere zo snel mogelijk weer thuis of op zichzelf kan wonen. Ook als een kind niet thuis woont, blijven ouders verantwoordelijk voor de opvoeding. Samen kijken we naar wat nodig en mogelijk is. Wat zijn de problemen en hoe kunnen we hier het beste bij helpen? Hoe werken we binnen de behandelgroep aan de problemen en waarbij kunnen we in de thuissituatie ondersteunen? Onze behandeling is gericht op het hele gezin.

Combinatie Jeugdzorg heeft verschillende behandelgroepen in Eindhoven, Veldhoven en Mierlo. Afhankelijk van leeftijd, ontwikkeling en problematiek bekijken we welke groep het beste past. 

  1. Behandelgroepen
  2. Behandelgroepen Specialistisch wonen
  3. Zelfstandig wonen
  4. Woonbegeleiding jonge moeders
  5. Meer weten of aanmelden
Shutterstock 1617327442

Behandelgroepen

Al onze behandelgroepen zijn kleinschalig van opzet met maximaal 6 jongeren. Binnen onze behandelgroepen helpen we kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, waarbij ingewikkelde problemen zijn ontstaan binnen het gezin en in de opvoeding. Op de groep krijgen ze individuele behandeling en ondersteuning. Bij het omgaan met emoties, het oefenen van sociale vaardigheden of het verwerken van vervelende gebeurtenissen. We werken  met een vaste dagindeling. Jongeren oefenen hun vaardigheden binnen alledaagse bezigheden zoals samen eten, koken en activiteiten ondernemen.

Tegelijkertijd werken we samen met kind en gezin aan een verbetering van de thuissituatie. Door het verblijf op de groep vermindert de spanning thuis. Zo ontstaat er ruimte om te werken aan een fijnere thuissituatie en te oefenen met ander gedrag. Samen zorgen we ervoor dat het goed blijft gaan als het kind weer thuis komt wonen. Gaat een  jongere na verblijf op een behandelgroep zelfstandig wonen? Dan bereiden we de jongere hierop voor in de laatste fase van de behandeling. Behandeling op een behandelgroep duurt gemiddeld een jaar. 

Shutterstock 565387897

Behandelgroepen Specialistisch wonen

Voor sommige jongeren is het niet meer mogelijk om in het eigen gezin te gaan wonen. De thuissituatie is zo ingewikkeld en de problemen zo zwaar, dat het voor ouders niet meer mogelijk is om de opvoeding weer helemaal op zich te nemen. Tegelijkertijd vragen de problemen van de jongere om een behandelomgeving waar hij of zij langdurend kan en mag wonen. Combinatie Jeugdzorg biedt voor deze jongeren behandelgroepen voor Specialistisch wonen. Hier mogen zij opgroeien en zichzelf ontwikkelen tot zij op eigen benen kunnen staan. Binnen deze groepen wonen gemiddeld zes jongeren. We bieden deze jongeren een stabiele woonomgeving waarin ze kunnen werken aan praktische, sociale en emotionele vaardigheden. Ze ontwikkelen hun mogelijkheden en we helpen  bij het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Ouders en familie blijven belangrijk en betrokken bij de behandeling. 

Shutterstock 1747258772

Zelfstandig wonen

Voor iedere jongere is zelfstandig wonen een hele stap. Zelfstandig wonen vraagt namelijk nogal wat. Jezelf en je omgeving verzorgen, koken, met geld omgaan, een goede dagindeling, sociale contacten onderhouden en allerlei praktische regelzaken. Je moet over allerlei vaardigheden beschikken om dit te kunnen. Voor jongeren die aansluitend op eerdere behandeling bij ons zelfstandig gaan wonen en hierbij ondersteuning nodig hebben, bieden wij Woonbegeleiding. Maximaal vier jongeren bewonen ieder een eigen kamer in een huis van Combinatie Jeugdzorg. Een eigen mentor biedt ondersteuning en begeleiding.  

Shutterstock 125548502 Luiers Verschonen Jonge Moeders

Woonbegeleiding jonge moeders

Voor jonge (aanstaande) moeders, die problemen ervaren in hun eigen ontwikkeling of omgeving, is de stap naar zelfstandigheid extra lastig. Zelfstandig worden en tegelijk zorgen voor je kind is een hele opgave. Hierbij kan hulp nodig zijn. Wij bieden daarom zelfstandigheidstraining voor jonge (toekomstige) moeders van 17 tot en met 23 jaar. Tijdens dit zelfstandigheidstraject heb je in een eigen kamer in een huis van Combinatie Jeugdzorg dat je deelt met twee andere jonge moeders. Iedere moeder heeft een eigen mentor voor individuele begeleiding. Samen oefen je met praktische vaardigheden zoals omgaan met geld, het huishouden en het onderhouden van sociale contacten. Ook de verzorging van het kind en de omgang tussen moeder en kind zijn belangrijke onderdelen in het traject. 

Shutterstock 641290696

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over hulp in behandelgroepen? Neem contact op met ons Servicepunt.