Pleegzorg bij Combinatie Jeugdzorg

Wij gunnen het alle kinderen om op te kunnen groeien in een gezin. Ook als dit (tijdelijk) niet in het eigen gezin kan. Pleegzorg is een belangrijk onderdeel van ons hulpaanbod. Er zijn tal van redenen om pleegzorg in te zetten. Geen enkel gezin is hetzelfde. Maar bijna altijd hebben pleegkinderen nare momenten meegemaakt of kwamen ze opvoedkundig tekort. Pleegzorg is daarmee een delicate vorm van Jeugdhulp, waarbij veel emoties spelen. Zorgvuldigheid en professionaliteit is dan ook uitermate belangrijk. We onderscheiden bij Combinatie Jeugdzorg verschillende soorten en vormen van pleegzorg. Wij zorgen voor goede pleegzorgbegeleiding  en vergoeding.

 1. Soorten pleegzorg
 2. Vormen van pleegzorg
 3. Onze pleegzorgbegeleiding

Soorten pleegzorg

We onderscheiden twee soorten pleegzorg:

 • Netwerkpleegzorg: zorgen voor het kind van familie of een bekende.
 • Bestandspleegzorg: zorgen voor een kind van iemand die je niet kent.

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind, zoeken we altijd eerst naar een pleeggezin binnen het eigen netwerk van familie, vrienden of bekenden. Dit noemen we netwerkpleegzorg. Is dit een optie, dan vindt een uitgebreide screening plaats en bereiden we het gezin zo goed mogelijk voor op het pleegouderschap. Lukt het niet om een veilig en stabiel gezin in het netwerk van het kind te vinden, dan gaan we op zoek naar een geschikt pleeggezin binnen Combinatie Jeugdzorg. Dit noemen we bestandspleegzorg. Wij hebben deze gezinnen al gescreend en voorbereid op het pleegouderschap.

Vormen van pleegzorg

Combinatie Jeugdzorg biedt de volgende vormen van pleegzorg:

 • Crisispleegzorg vorm van pleegzorg waarbij een kind direct uithuisgeplaatst moet worden vanwege een dreigende of onveilige situatie.
 • Kortdurende pleegzorg een tijdelijke vervangende en veilige opvoedingssituatie. Pleegouders bieden een tijdelijk thuis aan het kind, met als uitgangspunt dat het kind teruggaat naar de ouders. De opvang duurt enkele maanden tot een jaar.
 • Langdurige pleegzorg opvang voor een kind dat langere tijd niet meer thuis kan wonen. De plaatsing kan enkele jaren duren; maximaal tot de jongere 21 jaar is (in sommige situaties tot 23 jaar).
 • Deeltijdpleegzorg een kind brengt één of meerdere dagen/weekenden per maand en/of vakanties door in een pleeggezin.

Onze pleegzorgbegeleiding

Binnen Combinatie Jeugdzorg werken gedreven pleegzorgbegeleiders met passie voor pleegzorg. Samen met pleegouders en ouders/verzorgers zorgen we ervoor dat het kind zich goed kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Onze rol is veelzijdig:

 • Voorbereiding en Screening Pleegouders (VESP). Pleeggezin worden is een grote stap, voor de pleegouders en alle gezinsleden. Daarom verzorgen we een uitgebreide screening en bereiden wij nieuwe pleegouders goed voor.
 • Goede match bij de plaatsing van een kind zorgen onze pleegzorgmedewerkers voor een goede match tussen kind en pleeggezin. Als een kind opgenomen wordt in een gezin binnen het eigen netwerk van familie of bekenden, dan kijken onze pleegzorgmedewerkers samen met ouders en/of verzorgers of dit pleeggezin een veilige plek kan bieden voor het kind.
 • Begeleiding het opvoeden van een kind van iemand anders vraagt veel van pleegouders. Gelukkig staan pleegouders er niet alleen voor. Ieder pleeggezin heeft een pleegzorgbegeleider die het pleeggezin en het pleegkind begeleidt.
 • Ondersteuning ouders en/of verzorgers blijven een rol spelen in het leven en de opvoeding van het kind en worden zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van belangrijke besluiten. Pleegzorgbegeleiders ondersteunen bij de samenwerking tussen ouders/verzorgers en pleegouders en bij het contact van de ouders/verzorgers met het kind.
 • Relatiebeheer medewerkers van relatiebeheer hebben geregeld contact met pleegouders in de periode dat ze wachten op een plaatsing van een pleegkind. Zo houden ze elkaar op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en behouden ze wederzijdse betrokkenheid.