Behandelvisie en behandelmethoden

Combinatie Jeugdzorg werkt vanuit de behandelvisie ‘Wonen doe je thuis’. Ons uitgangspunt is dat kinderen veilig kunnen opgroeien in een gezinssituatie en terug kunnen vallen op een steunend netwerk in hun eigen omgeving. Onze behandeling is gezinsgericht, duurzaam en oplossingsgericht. We behandelen het liefst thuis. Samen met het gezin werken we aan oplossingen, waarmee kind en gezin zelf verder kunnen en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

 1. Toekomstbestendig behandelen op maat
 2. Onze behandelmethoden en interventies
 3. Meer informatie of aanmelden?
Tienermeisje Dat Bedenkelijk Kijkt 151809686

Toekomstbestendig behandelen op maat

De behandeling van Combinatie Jeugdzorg is maatwerk. Samen met kind, gezin en verwijzer kijken we welke behandeling het beste past. Ons behandelaanbod is breed: van ambulante gezinsbehandeling en intensieve dagbehandeling, tot behandeling met verblijf, gezinshuizen en pleegzorg. Als onduidelijk is wat de oorzaak is van de problematiek of welke behandeling het beste past, kunnen we diagnostiek inzetten. Waar nodig, werken we zoveel mogelijk samen met andere professionals om tot een integraal aanbod te komen. Want alleen dan is behandeling echt toekomstbestendig.

Shutterstock 498577381

Onze behandelmethoden en interventies

In onze behandeling werken we met verschillende therapieën, methoden, programma’s en interventies, gericht op kind-, gezins-, omgevings-  en /of opvoedfactoren binnen de problematiek, zoals:

 • Sociaal competentiemodel
 • Paramedische therapie zoals logopedie, ergotherapie, fysiotherapie
 • Speltherapie
 • Floorplay
 • EMDR
 • Cognitieve therapie
 • Behandelprogramma’s trauma & hechting
 • Sociale netwerkstrategieën (SNS)
 • Systeemgerichte behandeling
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Video- interactie begeleiding (VIB)
 • Geweldloos Verzet

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer informatie over onze behandelaanpak, een cliënt aanmelden of  met ons overleggen? Neem dan contact op met het Servicepunt. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Servicepunt