Praktische informatie

Hieronder vind je praktische informatie overzichtelijk op een rij. Heb je een andere vraag? Of wil je iets kwijt? Neem dan contact met ons op.

 1. Kosten
 2. Dossierinzage
 3. Klachtenregeling
 4. Vertrouwenspersoon
 5. Tevredenheidsonderzoek
 6. Meer informatie
 7. Contact

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulpverlening. Je hebt wel een verwijzing nodig en een indicatiebesluit van je gemeente, voordat wij je kunnen helpen.

Dossierinzage en privacy

Combinatie Jeugdzorg legt gegevens over de hulp aan kind en gezin vast in een digitaal dossier. Dit doen we om de beste zorg te kunnen verlenen. We leggen niet meer vast dan nodig, gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met je gegevens en zorgen voor veilige opslag. Onze cliënten hebben toegang tot hun eigen dossier via het cliëntportaal. Het inzagerecht is leeftijdsafhankelijk:

 • Jonger dan 12 jaar: ouders met gezag hebben inzage
 • Tussen 12 en 16 jaar: jongere en ouders met gezag hebben inzage
 • 16 jaar en ouder: alleen cliënt (jongere) heeft inzage, ouders alleen met toestemming van cliënt

Wil je jouw dossier opvragen? Download dan dit formulier.

Hoe we omgaan met je gegevens staat beschreven in ons privacyreglement. Dit reglement is gebaseerd op de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywetgeving). In het privacyreglement zijn afspraken vastgelegd, zoals:

 • Welke gegevens we vastleggen
 • Hoe je gegevens worden beveiligd
 • Wie er toegang heeft tot jouw gegevens
 • Hoe we omgaan met toestemming voor het delen van gegevens met derden
 • Hoe je inzagerecht is geregeld
 • Hoe we omgaan met verzoeken tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens

In onze folders voor ouders en verzorgers en jongeren lees je meer over hoe wij omgaan met jouw privacy. Wil je het volledige Privacyreglement Combinatie Jeugdzorg inzien? Klik dan hier.

Klachtenregeling

Jeugdhulp is mensenwerk. Onze medewerkers doen hun uiterste best om jullie zo goed mogelijk te helpen. Ze zijn er voor jou. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet mee rondlopen, maar bespreek het zo snel mogelijk met je hulpverlener. Samen in gesprek gaan is vaak de snelste manier om een probleem op te lossen. Lukt dit niet of blijf je ontevreden? Laat het ons weten. Je kunt je klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Combinatie Jeugdzorg. Vul ons klachtenformulier in en dien deze in. De ondersteuner van de klachtencommissie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie over onze klachtenregeling lees je in onze folder.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Wil je over onze hulpverlening praten met iemand van buiten Combinatie Jeugdzorg? Dat kan. De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant/Zeeland (onderdeel van Jeugdstem) is er speciaal voor cliënten. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft je advies en ondersteuning bij vragen, onvrede of klachten. Regelmatig komen vertrouwenspersonen Jeugdhulp van Zorgbelang bij onze groepen en gezinshuizen om met jongeren te spreken. 

Je kunt ook altijd zelf contact opnemen met Zorgbelang door te bellen met Adviespunt Zorgbelang: 088 555 1000 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 16.30 uur). 

Tevredenheidsonderzoek

We willen graag weten wat kinderen, jongeren en ouders vinden van onze hulp. Hoe ervaar je het contact met onze hulpverleners en onze deskundigheid? Helpt de hulp jullie en worden je doelen bereikt? Informeren en betrekken we je voldoende? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, zetten we iedere twee jaar een algemeen tevredenheidsonderzoek uit. Alle kinderen en jongeren vanaf 8 jaar en alle ouders vragen we hieraan deel te nemen. Daarnaast vragen we je bij tussentijdse evaluaties en/of afsluiting van de hulp een korte tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten uit deze onderzoeken maken we onze hulp steeds beter.

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie over onze hulpverlening vind je terug in onze folders en leaflets. Hier vind je al ons informatiemateriaal

Contact of aanmelden

Wil je meer informatie over ons hulpaanbod? Of wil je weten hoe je je kunt aanmelden voor hulp? Bel of mail dan met het Servicepunt. Of vul het contactformulier in. 

Ik wil contact