PACE – Samen voor Multi

Binnen PACE – Samen voor Multi biedt Combinatie Jeugdzorg samen met Pactum, Amarant en GGzE integrale maatwerktrajecten voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met een complexe hulpvraag. Samen beschikt PACE over brede expertise op het vlak van opvoeden en opgroeien, psychiatrie en licht verstandelijke beperkingen. Een multidisciplinair team stelt een op maat integraal behandeltraject op, de zorgcoördinatie wordt centraal uitgevoerd. 

PACE- Samen voor Multi is beschikbaar binnen de gemeenten Best, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot en Valkenswaard. Wil je meer weten over PACE – Samen voor Multi? Neem dan contact op via mail: info@PACEmulti.nl of telefonisch: 040 702 2660

www.pacemulti.nl