Dag- en nachtbehandeling

Combinatie Jeugdzorg behandelt zo thuis mogelijk. Soms is dit niet haalbaar en is (tijdelijk) 24-uurs opname in een specifieke behandelomgeving nodig. Deze behandeling is gezinsgericht, ouders blijven verantwoordelijk en betrokken en we werken er samen aan dat kinderen zo snel mogelijk weer thuis of zelfstandig kunnen wonen. Combinatie Jeugdzorg heeft verschillende 24-uurs behandelvoorzieningen in de regio Zuidoost Brabant.

  1. Behandelgroepen
  2. Behandelgroepen Specialistisch wonen
  3. Zelfstandig wonen
  4. Woonbegeleiding jonge moeders
  5. Meer weten of aanmelden
Jonge Meid Met Familie Op De Achtergrond

Behandelgroepen

Al onze behandelgroepen zijn kleinschalig van opzet met maximaal 6 jongeren. Ze bieden een orthopedagogisch behandelklimaat voor kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problematiek, in samenhang met ondersteuning aan het gezinssysteem. Gedragsproblemen staan vaak op de voorgrond, maar onderliggend is er ook sprake van problemen in de context van het gezin, psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen, hechtingsproblemen of traumatische gebeurtenissen. 

Binnen een individueel behandeltraject ondersteunen we jongeren bij:

  • het ontwikkelen van gedragsalternatieven,
  • het omgaan met emoties,
  • het oefenen van sociale vaardigheden, of
  • het verwerken van vervelende gebeurtenissen.

Tegelijkertijd werken we, samen met jongere en gezin, aan een verbetering van de thuissituatie. Door het verblijf op de groep vermindert de spanning thuis en ontstaat er ruimte om te werken aan een fijnere thuissituatie en om te oefenen met ander gedrag. Doelstelling is dat het gezin weer samen verder kan, eventueel met een lichtere vorm van hulp. Gaat een kind na verblijf op een behandelgroep zelfstandig wonen, dan bereiden we de jongere hierop voor in de laatste fase van de behandeling. 

Behandeling op een behandelgroep duurt gemiddeld een jaar.

Shutterstock 565387897

Behandelgroepen Specialistisch wonen

Voor sommige jongeren is het niet meer mogelijk om in het eigen gezin te wonen. De thuissituatie is ingewikkeld en de problemen zwaar, waardoor het ouders niet meer lukt om de opvoeding helemaal op zich te nemen. Tegelijkertijd vragen de problemen van de jongere om een behandelomgeving waar hij of zij langdurend kan en mag wonen. Combinatie Jeugdzorg biedt voor deze jongeren behandelgroepen voor Specialistisch wonen. Hier mogen zij opgroeien en zichzelf ontwikkelen tot zij op eigen benen kunnen staan. Binnen onze groepen wonen gemiddeld zes jongeren. We bieden deze jongeren een stabiele woonomgeving waarin ze kunnen werken aan praktische, sociale en emotionele vaardigheden. Ze ontwikkelen hun mogelijkheden en we helpen bij het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Ouders en familie blijven belangrijk en betrokken bij de behandeling. 

Shutterstock 226919059

Zelfstandig wonen

Voor jongeren die, aansluitend op eerdere 24-uurs behandeling vanuit Combinatie Jeugdzorg, zelfstandig gaan wonen en hierbij ondersteuning nodig hebben bieden wij woonbegeleiding. Wij hebben een aantal locaties voor woonbegeleiding, waar maximaal vier jongeren een kamer kunnen bewonen. Een mentor begeleidt de jongere bij de praktische vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en ondersteunt ze bij het  opbouwen en onderhouden van een steunend netwerk. 

Woonbegeleiding Jonge Moeders Shutterstock 75809584 KL

Woonbegeleiding jonge moeders

Woonbegeleiding jonge moeders biedt begeleiding bij het zelfstandig wonen voor jonge (aanstaande) moeders van 17 tot 23 jaar. In een huis van Combinatie Jeugdzorg helpen maximaal drie jonge moeders, die problemen ervaren in hun eigen ontwikkeling of omgeving, om de stap naar zelfstandigheid te zetten. Met ondersteuning van een mentor oefenen ze praktische vaardigheden. Begeleiding bij de verzorging van het kind en aandacht voor het contact tussen moeder en kind zijn belangrijke onderdelen van het traject. Doel is het ontwikkelen van een goed toekomstperspectief voor moeder en kind. 

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over onze specialistische jeugdhulp? Of een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met ons Servicepunt.

Servicepunt