Echtscheidingshulpverlening

Binnen het programma echtscheidingshulpverlening biedt Combinatie Jeugdzorg behandel- en begeleidingstrajecten voor ouders en kinderen in complexe scheidingssituaties. Vanuit ons uitgangspunt ‘elk kind heeft recht heeft op goed contact met beide ouders’, richt onze hulp zich op het vormgeven van een nieuwe manier van ouderschap. Hierbij staat het welzijn van het kind centraal. Onze kindercoaches kunnen, indien nodig, kinderen vanaf 4 jaar helpen om hun stem te versterken.

  1. Omgangshuis
  2. Individuele en gezamenlijke trajecten
  3. Meer weten of aanmelden
Shutterstock 1689234199

Omgangshuis

Als de omgangsregeling na echtscheiding vastloopt en er geen contact meer is tussen één van de ouders en kind(eren), biedt het Omgangshuis hulp bij het herstel van dit contact. Binnen de veilige omgeving van het Omgangshuis vindt het contact tussen ouder en kind plaats. Gelijktijdig wordt met beide ouders gewerkt aan:

  • het richten op het eigen ouderschap,
  • het verbeteren van de onderlinge communicatie, en
  • het herstel van het vertrouwen in elkaar als opvoeder. 

Het traject duurt een half jaar met als doel het bereiken van een omgangs- en contactregeling die beide ouders én het kind accepteren en naleven.

Shutterstock 1901856220

Individuele en gezamenlijke trajecten

Als strijd en conflicten in de weg staan om het ouderschap na scheiding op een goede manier vorm te geven, kan een individueel of gezamenlijk begeleidingstraject voor ouders uitkomst bieden. Waar nodig worden ook de kinderen bij de hulp betrokken. Hulpverleners werken samen met de ouder(s) aan:

  • het verbeteren van de onderlinge communicatie,
  • het anders inrichten van het ouderschap, en
  • het gezamenlijk maken van afspraken (ouderschapsbemiddeling). 
Shutterstock 1689234199

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over onze specialistische jeugdhulp? Of een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met ons Servicepunt.