Kwaliteit en Innovatie

Combinatie Jeugdzorg wil steeds de beste hulp verlenen aan kinderen, jongeren en ouders. Daarom toetsen we de kwaliteit van ons werk en verbeteren we ons werk voortdurend. Zo kunnen we goede hulp bieden met doeltreffende methodieken en betrokken, vakbekwame professionals.

  1. We werken met geregistreerde professionals
  2. We hebben een Cedeo-erkend scholingsprogramma
  3. We zijn HKZ-gecertificeerd
  4. We behandelen op basis van (wetenschappelijk) onderzoek
  5. Meer informatie of aanmelden?
Shutterstock 2155315451

We werken met geregistreerde professionals

Vakmanschap is belangrijk. We werken daarom met geregistreerde professionals. Deze vakspecialisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ geregistreerd) en /of in het BIG-register. Zo borgen we dat onze professionals hun vak bijhouden en dat ze handelen volgens hun eigen beroepsethische normen. 

Broertje En Zusje Spelen Zusje Met Boek Op Haar Hoofd

We hebben een Cedeo-erkend scholingsprogramma

Combinatie Jeugdzorg heeft een intern scholingsprogramma voor haar medewerkers. Sommige trainingen en cursussen worden ook extern aangeboden via ons Expertisecentrum Beroepsontwikkeling. Ons scholingsprogramma is erkend door Cedeo. Dit is een landelijk instituut dat de kwaliteit van trainingen en trainingsbureaus beoordeelt. 

Shutterstock 83294755 Jongen Chinees Met Vergrootglas OD

We zijn HKZ-gecertificeerd

Sinds 2007 bezit Combinatie Jeugdzorg het HKZ-certificaat Jeugdzorg, een landelijk kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat we voldoen aan de kwaliteitsnormen die gelden voor de jeugdzorg en actief aan de slag zijn met een permanente cyclus van leren en verbeteren. Periodiek tevredenheidsonderzoek onder onze stakeholders zoals cliënten, pleegouders en verwijzers is onderdeel van deze leer- en verbetercyclus.

Gezin Moeder Thuis Laptop Kinderen Spelen Kleuren

We behandelen op basis van (wetenschappelijk) onderzoek

Leren en verbeteren doen we ook met behulp van verzamelde data binnen het hupverleningsproces, zoals: het verloop van de hulp, doelrealisatie en probleemafname. Door deze data op organisatieniveau te bundelen, krijgen we meer inzicht in de effectiviteit van onze behandeling en werken we aan het ontwikkelen en realiseren van nog betere hulp.

Onderzoek draagt bij aan effectieve en kwalitatief hoogstaande hulp. Studenten van hogescholen en universiteiten onderzoeken vragen en problemen uit de praktijk. We werken intensief samen met kennisinstituten en met andere partners in zorg, welzijn en onderwijs, zoals:

  • Academische Werkplaats Jeugd (Tranzo)
  • Centrum voor Pedagogische Innovatie (Fontys)
  • Beroeps Innovatie Centrum (Fontys)
  • Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer informatie, een cliënt aanmelden of  met ons overleggen? Neem dan contact op met het Servicepunt. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Servicepunt