Hulp bij scheiding

Scheiden is een ingrijpende beslissing, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook al ga je uit elkaar, je blijft ouder. Maar het ouderschap verandert. En het is een klus om daarmee om te gaan. Zeker als het scheidingstraject niet soepel verloopt en kinderen daardoor in de knel dreigen te raken. Soms loopt de strijd zo hoog op, dat een van de ouders geen of weinig contact meer heeft met het kind of kinderen. Binnen Echtscheidingshulpverlening bieden wij hulp aan ouders en kinderen die in een ingewikkelde scheidingssituatie zijn gekomen. Onze hulp richt zich op een nieuwe manier van ouderschap, waarbij het welzijn van het kind centraal staat. Want elk kind heeft recht op goed contact met beide ouders.

Echtscheidingshulpverlening

Echtscheidingshulpverlening van Combinatie Jeugdzorg is erop gericht dat de strijd tussen ex-partners niet verergert en ouders een goede manier vinden om over het welzijn van hun kind te communiceren. We werken daarbij vanuit de methodiek Ouderschap Blijft

Combinatie Jeugdzorg biedt meerdere vormen van Echtscheidingshulpverlening waarmee we kinderen en ouders begeleiden en ondersteunen. Welke hulpvorm we inzetten, hangt af van de problematiek en de hulpvraag. Bij alle vormen van hulp staat het belang van het kind centraal. Als dat nodig is, kunnen onze kindercoaches kinderen vanaf vier jaar helpen om hun stem te versterken. 

  1. Omgangshuis
  2. Individuele en gezamenlijke trajecten
Shutterstock 760999171

Omgangshuis

Soms verloopt een scheiding heel vervelend. De omgangsregeling wordt niet (meer) uitgevoerd waardoor er geen contact meer is tussen een van de ouders en kind(eren). Herken je dit? Het ‘Omgangshuis’ helpt ouders en kinderen tot circa 14 jaar bij het herstel van dit contact. Het begeleidingstraject duurt een half jaar en is erop gericht de omgang met elkaar te verbeteren. Zodat jullie weer een manier vinden om samen over het welzijn van jullie kind te communiceren. En je de verzorging en opvoeding van je kind aan elkaar toevertrouwt. Samen willen we bereiken dat kinderen weer contact hebben met beide ouders. Met een contactregeling die beide ouders én het kind accepteren en naleven. 

Shutterstock 463960064

Individuele en gezamenlijke trajecten

Als strijd en conflicten in de weg staan om een bestaande contactregeling goed uit te voeren, kan een individueel of gezamenlijk begeleidingstraject uitkomst bieden. We werken aan het verbeteren van de communicatie, het anders inrichten van het ouderschap en het gezamenlijk maken van afspraken (ouderschapsbemiddeling). Ook de kinderen worden bij de hulp betrokken. Hierbij kan een kindercoach worden ingezet voor kinderen vanaf vier jaar.