Expertisecentrum Beroepsontwikkeling

Het Expertisecentrum Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg ondersteunt de beroepsontwikkeling en vakbekwaamheid van jeugd- en gezinsprofessionals door het ontwikkelen en aanbieden van trainingen en workshops, professionele reflectie, advies en ondersteuning.

  1. Opleidingsprogramma
  2. Professionalisering en reflectie
  3. Advisering en ondersteuning
  4. Meer weten?
Shutterstock 259919555 Professionals (1)

Opleidingsprogramma

Combinatie Jeugdzorg heeft een eigen opleidingsprogramma met een breed aanbod trainingen en workshops. 
Alle opleidingen zijn geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en dragen het Cedeo kwaliteitskeurmerk. We zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Je kunt onze trainingen zowel in company (op maat) als met open inschrijving volgen. Onze docenten hebben ruime praktijkervaring en zijn actief werkzaam als professional. Zo weten ze de vertaalslag van theorie naar dagelijkse praktijk heel goed te maken. Hierdoor zijn onze opleidingen zeer praktisch ingestoken en bieden we naast training ook coaching. 
Het complete opleidingsprogramma van ons Expertisecentrum Beroepsontwikkeling vind je onder onderstaande knop. Daar heb je ook de mogelijkheid om je aan te melden voor een training.

Adviseren & Ondersteunen

Professionalisering en reflectie

Vakmanschap bijhouden en als professional inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van jeugdhulpverlening op niveau te houden. Professionalisering is een continu proces en gaat over beroepsinhoud en kennisontwikkeling, de positie van jou als professional in de organisatie en over jouw professionele verantwoordelijkheid. 

Je staat als professional regelmatig voor morele vragen en dilemma’s. ‘Hoe ga ik daarmee om’ is een vraag die wij vaak horen. Het Expertisecentrum Beroepsontwikkeling biedt moreel beraad (zowel voor eigen medewerkers als voor externe organisaties) om die dilemma’s en morele vragen of kwesties goed met elkaar te onderzoeken. Ethische reflectie is een methode die wij gebruiken om het professionele handelen zo goed mogelijk te verbeteren. Maar ook het begeleiden van intervisie is een onderdeel. Binnen Combinatie Jeugdzorg hebben we daarvoor geregistreerde supervisoren. 
Heb je behoefte aan een klankbord en begeleiding om je hulpverlening te professionaliseren? Neem dan contact met ons op en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen. 

Profesionals In Gesprek Aan Tafel

Advisering en ondersteuning

Zowel externe organisaties als interne teams vragen ons om mee te denken over de beste manier om de kwaliteit van de jeugd- en gezinsprofessionals op een hoog peil te brengen en te houden. Wij ondersteunen ze daarbij op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo bieden we organisaties vanuit onze expertise hulp bij het schrijven van een professioneel statuut of adviseren we over hoe te handelen bij een tuchtklacht. Ook zijn er nogal wat HBO-professionals die, om enige reden, niet gecertificeerd zijn. We bieden ze een scholingsprogramma en een stuk werkbegeleiding, met als doel om die registratie voltooien. Een andere vraag die regelmatig voorbij komt, is of wij willen ondersteunen bij het verkleinen van de kloof tussen geregistreerde en niet-geregistreerde professionals in een team. 

Spelen dit soort vragen ook bij jou? Heb jij behoefte aan extra expertise bij een professionaliseringsslag? Neem dan contact met ons op, dan bekijken we samen de opties. 

Meer weten?

Wil je meer informatie over het Expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals, lees dan onze folder of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Met een adviesgesprek, een presentatie in het werkoverleg, begeleiding van moreel beraad, een workshop of een training? Samen bepalen we welke ondersteuning je nodig hebt.

Telefoon: 040 702 2982 of 040 245 1945

Mail: expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl