Trainingen en cursussen

Trainingen voor professionals

2-daagse training Beroepscode

Werken met richtlijnen en tuchtrecht voor de Jeugdhulpprofessional

Alle professionals (HBO of WO) die te maken hebben met de ‘Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional.

Hoe gericht gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in de training, werken met richtlijnen en tuchtrecht.

Accreditatie-punten:16

Training Blijvend vakbekwaam

Professionals (HBO of WO) die werken met de beroepsstandaarden Jeugdhulp en die de verdiepings-training Beroepsethiek (training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht) hebben gevolgd. 

De kwaliteit van je werk staat of valt met jouw kwaliteit als jeugd- en gezinsprofessional. Maar hoe geef je in de praktijk vorm aan het professionaliseringsproces samen met je collega’s? Hoe blijf je dichtbij, ondanks een hoge werkdruk? Hoe pas je de beroepsstandaarden toe en blijf je in gesprek over kernwaarden en de behoeften van de kinderen, jongeren en ouders waarvoor je werkt? De training ‘Blijvend vakbekwaam’ helpt je hierbij.

Accreditatie-punten:8,8

Training Moreel beraad

Alle geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals (HBO of WO) die te maken hebben met de beroepscode. Voorwaarde is dat zij een geaccrediteerde training ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’ hebben gevolgd of een vergelijkbare training.

In de jeugdzorg is er naast andere (zorg)sectoren een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze eendaagse training voorziet in deze behoefte door jeugdzorgprofessionals te leren methodisch te reflecteren op morele vraagstukken en dilemma’s.

6 Accreditatie-punten voor Gedragswetenschappers

Accreditatie-punten:8,5

Training Gespreksleider moreel beraad

Iedereen die een moreel beraad wil gaan leiden en de training Moreel beraad heeft gevolgd. Deelnemers kunnen zijn: SKJ geregistreerde jeugd- en gezins-professionals, managers, beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, en anderen met belangstelling om systematische gesprekken over goede zorg te begeleiden.

Een moreel beraad kan helpen om ondersteuning te bieden bij het nemen van beslissingen bij morele dilemma’s. Dat vraagt om goede gespreksleider die in staat is om goede vragen te stellen, ruimte én structuur te bieden, hoofdlijnen vast te houden en te stimuleren. In deze training ligt de focus bij casuïstiek, theorie, oefeningen en reflecties op het ontwikkelen en verbeteren van de vaardigheden en competenties die nodig zijn om een moreel beraad te leiden.

11 Accreditatie-punten voor Gedragswetenschappers

Accreditatie-punten:16,1

Inhuren gespreksleider Moreel beraad

Iedereen die een morele vraag, kwestie of dilemma ervaart en dit met betrokkenen en/of collega’s wil onderzoeken, kan een gespreksleider moreel beraad inhuren.

De (jeugd)zorg is bij uitstek een moreel geladen praktijk. Er moeten bijna dagelijks belangrijke keuzesgemaakt worden over de behandeling en/of begeleiding die een kind of jongere nodig heeft. Keuzes die niet zelden invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het kind. Deze keuzes brengen vaak veel emoties met zich mee en kunnen voor spanning zorgen, wat de uitvoering van het werk kan belemmeren bij jezelf, je collega’s en andere disciplines. Sommige dilemma’s ‘schuren’enorm en worden daarom bij voorkeur breed, bijvoorbeeld in een team, vaak ook multidisciplinairbesproken. Een instrument bij dit soort besprekingen is een moreel beraad: een gestructureerdonderzoek in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider.

Accreditatie-punten:0

Horen, zien en schrijven – Doeltreffend rapporteren

Professionals (HBO of WO) werkzaam in de zorg die hun eigen rapportage-vaardigheden willen vergroten en/of verbeteren of ertegenop zien om te schrijven.

Je bent als professional in de zorg druk, heel druk. Dat kan ervoor zorgen dat je onvoldoende toekomt aan de verslaglegging. Schrijven is niet voor iedereen even makkelijk. In deze training staan we stil bij de verschillende fasen van het schrijfproces in het hulpverleningsproces.

Accreditatie-punten:9,15

Samen op 1 Lijn

Professionals (HBO of WO) in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, die in
hun dagelijkse praktijk samenwerken ten behoeve van jeugdhulp- en jeugdbeschermingscasuïstiek.

Een van de grootste hindernissen voor de samenwerking tussen professionals in de jeugdhulpverlening vormen interpersoonlijke spanningen, zoals ervaren onveiligheid, machtsverschillen en conflicten. De zorg voor onze jeugd, met een of meerdere zorgvragen, wordt steeds complexer. Ook zijn er steeds meer verschillende disciplines bij betrokken. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de professionals dit
in goede afstemming en samenwerking doen. Goede, cliëntgerichte zorg vraagt competenties op het gebied van interprofessionele samenwerking. De 1-daagse training ‘Samen op 1 Lijn’ is op vraag vanuit de praktijk ontwikkeld om jeugdzorgprofessionals te ondersteunen bij interprofessioneel samenwerken. 

Accreditatie-punten:10

Omgaan met ouders en kinderen in hoogconflict na (echt)scheiding

Professionals (HBO of WO) die te maken hebben met ouders in conflict na echtscheiding en die ervaren hebben meegesleurd te worden in de strijd.

Het begeleiden van gescheiden ouders die blijven strijden is een klus. Ouders die elkaar niet vertrouwen, ouders die ruzie maken waar je bij staat, ouders die elkaar beschuldigen van slecht ouderschap, het heeft impact op jou als hulpverlener. Je raakt gemakkelijk gevangen in deze problematiek. Voor je het weet word je meegezogen in de strijd en voel je irritatie, onmacht en druk om te kiezen.
Vanuit de visie dat elk kind zich in vrijheid kan verbinden met beide ouders biedt Combinatie jeugdzorg een respectvolle en koersgerichte ondersteuning bij ouderschapsreorganisatie waarin het kind een stem heeft. Onderdeel daarvan is deze 2-daagse training voor professionals in de jeugdhulp.

Accreditatie-punten:13

Video Interactiebegeleiding en hechting

Video-hometrainers die regelmatig te maken hebben met kinderen met problematische gehechtheid. Trainers die willen leren om met meer kennis over hechtingsprocessen beelden te analyseren. De training wordt gegeven op HBO niveau.

Veilige hechting is even noodzakelijk als eten en drinken. Door onthouding van deze hechting ontstaat frustratie. Deze frustratie blijft het gedrag van kinderen sturen en stelt hun opvoeders voor veel vragen. Deze praktijkgerichte, interactieve training geeft je handvatten om gedrag veroorzaakt door hechtingsproblematiek te herkennen en samen met ouders aan te pakken.

Accreditatie-punten:48,6

WerkOntwikkelingsKring (WOK) VHT/VIB

AIT gecertificeerde VHT-ers, VIB-ers en opleiders VHT/VIB

Een nascholingsbijeenkomst m.b.t. de methodieken video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Er vindt inhoudelijke uitwisseling plaats aan de hand van beeldinbreng van de deelnemers. Het onderhouden van vakmanschap volgens de uitgangspunten van de methodiek staat centraal. Daarnaast is er ruimte voor organisatorische afstemming, bijhouden van ontwikkelingen en uitwisseling over implementatiekwesties en doorverwijzing.

Accreditatie-punten:0

Sociale Netwerk Strategieën

De training Sociale netwerkstrategieën is bedoeld voor professionals (HBO of WO) die gezinnen begeleiden met complexe opvoedproblematiek

Steeds vaker wordt in hulpverlening de nadruk gelegd op het eigen sociale netwerk van de cliënt, zoals vrienden en familie. Het werken vanuit sociale etwerkstrategieën (SNS) is een basishouding van waaruit de professional denkt en handelt. Zijn rol is die van een facilitator; hij maakt mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruikmaakt van de krachten in zijn eigenomgeving. De cliënt houdt de regie over zijn eigen leven. Deze training geeft praktische handvatten om met het gezin het bredere netwerk te inventariseren, te behouden, actief mee telaten denken met het gezin en eventueel uit te breiden.

Accreditatie-punten:29

Grip op gesprekken

Effectief communiceren met ouders

Leerkrachten en andere professionals (HBO of WO) die werken met ouders en in de communicatie met hen soms strubbelingen ervaren of zelfs vastlopen in het contact met ouders

Werk je in het onderwijs of in de zorg en zie jij ook weleens op tegen een gesprek met ouders waarvan je verwacht dat de emoties hoog zullen oplopen? Weet je soms niet hoe je het gesprek moet aangaan met ouders waarbij van alles speelt in de thuissituatie? Of loop je af en toe vast in het contact met ouders? Kun je hulp gebruiken bij het in goede banen leiden van gesprekken met ouders? Dan is de training ‘Grip op gesprekken’ iets voor jou!

Accreditatie-punten:0

Cliëntenparticipatie Mijn leven is jouw werk

Voor jeugd- en gezinsprofessionals die gezinnen begeleiden met complexe opvoed- en opgroeiproblematiek maar ook voor de ondersteunende functionarissen in jeugdhulp-organisaties.

Mijn leven is jouw werk’ vraagt aan jou als professional om stil te staan bij en te reflecteren op je houding, gedrag, mogelijkheden en kwetsbaarheden in jouw samenwerking met je cliënten. De training is niet alleen gemaakt maar wordt ook gegeven door cliënten, onder leiding van een ervaringsdeskundige trainer. De training gaat uit van de eigen kracht en zelfregie van jeugdigen en gezinnen, waarbij het werken vanuit het cliëntenperspectief voorop staat. Wat betekent werken vanuit het cliëntenperspectief voor jou? Hoe gaat jij om met moeilijke beslissingen? Het hebben van echte aandacht en respectvolle omgang? Stilstaan bij deze thema’s en hierover in gesprek gaan met cliënten tijdens de training, helpt jou in je samenwerking met jeugdigen en de gezinnen, omdat jij je (nog) meer bewust is/wordt van je eigen handelen, je eigen houding en wat cliënten daarin belangrijk vinden.

Accreditatie-punten:4,5

Beroepsstandaarden voor niet geregistreerde professionals

Voor professionals (MBO of HBO) die niet geregistreerd zijn in het kwaliteitskader Jeugd en zich willen verdiepen en verder bekwamen in het werken met de beroepscode en de richtlijnen Jeugdhulp.

Als niet geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional heb jij te maken met de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp. Maar hoe zit dat nu precies? wat is een beroepscode? En op welke manier pas ik de richtlijnen toe? Volgens het kwaliteitskader kan het werk ook toebedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp. Dat en meer komt aan bod in deze training.

Accreditatie-punten:0

Oplossingsgericht werken met kinderen

O.a. gebaseerd op Kids’ Skills methode

Professionals (HBO of WO) die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd.

‘Oplossingsgericht werken met kinderen’ is een training vol afwisseling, waarbij we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar hoe jij als hulpverlener de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfregie van een kind kan vergroten, om de vaardigheden van een kind te versterken. We analyseren hoe kinderen en hun ouders in beweging zijn te krijgen voor datgene wat hen veerkrachtiger en gelukkiger maakt. Deze training is o.a. gebaseerd op werken met de Kids’ Skills methode.

Accreditatie-punten:13,5

Training Beroepscode

Werken met richtlijnen en tuchtrecht voor gedragswetenschappers

SKJ of BIG geregistreerde gedragswetenschappers (WO) die jeugd- en gezinsprofessionals ondersteunen in de uitvoering van hun vak en zich verder willen verdiepen en bekwamen in de toepassing van de Beroepscode en de richtlijnen.

Hoe gericht gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in de training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht.

Accreditatie-punten:5,5

16 van 17 getoond

Broertje En Zusje Spelen Zusje Met Boek Op Haar Hoofd

Certificeringen

  • Onze trainingen voor professionals zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
  • Ons trainingsaanbod voor professionals is Cedeo-gecertificeerd
  • Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling

Klachtenprocedure
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over een training of opleiding en het probleem is na een telefonisch of persoonlijk gesprek niet opgelost dan kun je volgens onze klachtenprocedure een formele schriftelijke klacht indienen via dit formulier. Wij vinden het belangrijk om met jou te komen tot een goede oplossing.

Op trainingen van Combinatie Jeugdzorg zijn algemene voorwaarden van toepassing, een in-company versie en een versie voor open inschrijvingen.