Dagbehandeling

Er zijn ernstige problemen ontstaan in het opvoeden en opgroeien. De ontwikkeling van je kind  stagneert. Ook op het kinderdagverblijf of op school loopt je kind vast. Het lukt niet meer om problemen zelf op te lossen. Dan kan Dagbehandeling, in combinatie met Gezinsgerichte behandeling, ingezet worden. Je kind gaat dan meerdere dagen per week naar een dagbehandelingscentrum van Combinatie Jeugdzorg. Voor een dagdeel of de hele dag. Onze behandeling is erop gericht dat je kind zich met zelfvertrouwen weer verder kan ontwikkelen. En dat je samen, als gezin, weer zo snel mogelijk verder kunt.

Systeemgerichte dagbehandeling op maat

Onze Dagbehandeling is altijd systeemgericht: ambulant hulpverleners en pedagogisch medewerkers bieden behandeling thuis, in jullie directe omgeving en op school. Onze ondersteuning richt zich op het doorbreken van de patronen die in gezinnen zijn ontstaan. De behandeling van je kind is gericht op sociaal, emotioneel, lichamelijk en/of psychisch vlak. Samen maken we vooraf een behandelplan op maat, afhankelijk van: 

 • Leeftijd van je kind
  • Multidisciplinaire kinderdagbehandeling 2-7 jaar
  • Intensieve dagbehandeling 12-18 jaar
 • Jullie hulpvraag
 • Je woonplaats 

Dagbehandeling duurt bij Combinatie Jeugdzorg gemiddeld 9-12 maanden. We bieden Dagbehandeling op een aantal locaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Valkenswaard.

 1. MKD: Multidisciplinaire kinderdagbehandeling (2-7 jaar)
 2. Intensieve dagbehandeling (12-18 jaar)
 3. Onderwijszorgtrajecten
 4. Meer weten of aanmelden
MKD Met De Juf Shutterstock 138148619

MKD: Multidisciplinaire kinderdagbehandeling (2-7 jaar)

Het MKD biedt dagbehandeling aan kinderen van 2 tot 7 jaar. We werken in kleine groepen van maximaal acht kinderen aan de ontwikkeling van je kind. Vanuit verschillende invalshoeken bekijken we welke behandeling nodig is. Voor kinderen vanaf vier jaar maakt onderwijs deel uit van de behandeling. Hierbij werken we samen met scholen voor speciaal onderwijs. Samen willen we bereiken dat je kind aansluiting vindt bij het (speciaal) basis onderwijs. 

Shutterstock 1890654670

Intensieve dagbehandeling (12-18 jaar)

Intensieve dagbehandeling is voor jongeren vanaf 12 jaar die in het middelbaar onderwijs zijn vastgelopen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Ze hebben vaak het gevoel niet meer vooruit te komen en raken steeds meer in conflict met hun omgeving. Binnen een groepsprogramma op onze locatie in Eindhoven werken we nauw samen met scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en helpen we de jongeren vooruit. Het doel van deze intensieve behandeling is terugkeer naar het onderwijs of naar een passende werk- of leerplek. 

Shutterstock 299953544 Moslima School

Onderwijszorgtrajecten

Naast onze dagbehandelingen voor kinderen en jongeren heeft Combinatie Jeugdzorg een nauw samenwerkingsverband met verschillende scholen. Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling van passend onderwijs ondersteunen we leerkrachten. Zo zijn we in een vroeg stadium betrokken en proberen we samen ernstigere problemen te voorkomen. 

Meer weten of aanmelden

Wil je graag meer weten over onze dagbehandelingen? Neem dan contact op met ons Servicepunt.

Ik wil meer informatie