Aanmelden pool flexibele opvang

Wij mogen benaderd worden voor opvang (kruis aan wat van toepassing is)

Leeftijdscategorie waarvoor je opvang wil bieden (kruis 1 of meerdere categorieën aan)
Heb je momenteel een plaatsing?


Bij voorkeur mobiel
Een van de basisvoorwaarden is dat overleg gehad hebt over je beschikbaarheid met je pleegzorgbegeleider.