Wachttijden

Combinatie Jeugdzorg doet er alles aan om wachttijden te voorkomen. Helaas hebben we er soms toch  mee te maken. Ons actuele overzicht met wachttijden biedt inzicht. 

  1. Start hulptraject
  2. Actuele wachttijden
Nieuw Beeld Voor Bij Wachttijden

Start hulptraject

Na aanmelding bij ons Servicepunt hebben we binnen 14 dagen een eerste afspraak over de start van het hulptraject. Is de meest passende hulp niet meteen voorhanden? Dan bespreken we samen met jou en je verwijzer wat er nodig en mogelijk is tijdens de wachtperiode. 

Actuele wachttijden

Werkwijze

Na aanmelding bij ons Servicepunt vindt er binnen 14 dagen een eerste gesprek plaats met de cliënt om afspraken te maken over de start van de hulp. Is de meest passende hulp niet meteen voorhanden? Dan bespreken samen met de cliënt en jou als verwijzer welke overbruggingshulp we kunnen bieden.

Hulpvorm Wachttijd Opmerking
Specialistische ambulante hulp 2 maanden  
Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) 1 maand  
Echtscheidingshulpverlening 6 maanden  
Omgangshuis 6 maanden  
Dagbehandeling
(MKD, Intensieve dagbehandeling)
0-2 maanden Afhankelijk van de locatie
Dag- en nachtbehandeling 0-3 maanden Afhankelijk van de locatie
Gezinshuizen Afhankelijk van matching  
Pleegzorg Afhankelijk van matching  

Update geplaatst op 24-05-2024