Verhuizing en uitbreiding Intensieve dagbehandeling Combinatie Jeugdzorg 04 juli 2024

Geschikte locatie gevonden samen met de gemeente Eindhoven

Sinds de opening van Elf13 (de voormalige Pastoor van Arskerk) in november 2012 huurt Combinatie Jeugdzorg de pastorie van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl als huisvesting voor Intensieve dagbehandeling. Omdat deze stichting de voormalige kerk inclusief pastorie verkocht heeft, moest Combinatie Jeugdzorg uitkijken naar een nieuwe locatie om Intensieve dagbehandeling (ID) te huisvesten. Dit hebben we gedaan in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Daar is de locatie aan de Pachtakker 2 in Eindhoven als geschikte locatie uitgekomen. De gemeente heeft dit onlangs bekendgemaakt waarna er een wachttijd ingaat. Dat wil zeggen dat we nu in afwachting zijn of we het pand gegund krijgen. De locatie aan de Pachtakker is een deel van een voormalig schoolgebouw dat we na de wachttijd gereed zullen maken voor het voorzetten en uitbreiden van onze behandelmogelijkheden van 16 naar 24 jongeren. Als alles volgens planning verloopt, verwachten we in de herfstvakantie met Intensieve dagbehandeling (ID) onze intrek te kunnen nemen in deze nieuwe locatie. Om jongeren te helpen zoals de 14-jarige Jeroen die, na op vier verschillende scholen te hebben gezeten, thuis kwam te zitten voordat hij bij ID terechtkwam. Lees hier zijn verhaal.

Voor wie is Intensieve dagbehandeling bedoeld?

Combinatie Jeugdzorg biedt Intensieve dagbehandeling voor jongeren vanaf 12 jaar die in het middelbaar onderwijs zijn vastgelopen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Ze hebben vaak het gevoel niet meer vooruit te komen en raken steeds meer in conflict met hun omgeving. Binnen een groepsprogramma op onze locatie werken we nauw samen met scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en helpen we de jongeren vooruit. Het doel van deze intensieve behandeling is terugkeer naar het onderwijs of naar een passende werk- of leerplek. Het gezin en andere belangrijke personen rondom de jongere betrekken we actief in het traject. Meer informatie vind je op onze website.