Een toekomstbestendig en leefbaar Woensel Zuid 03 april 2023

Gemeente, gebiedspartners en bewoners sluiten pact om zich hiervoor in te zetten

Op 27 maart hebben burgemeester Jeroen Dijsselbloem namens de gemeente Eindhoven en een groot aantal organisaties, waaronder Combinatie Jeugdzorg, hun handtekening gezet onder het Pact Woensel Zuid. Hiermee geven alle partners 20 jaar commitment om zich samen extra in te zetten voor dit stadsdeel, om zo de ambities en doelen van het Pact Woensel Zuid te realiseren. Ze dragen allen bij aan een toekomstbestendig Woensel Zuid, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Per buurt werken ze aan concrete doelen, die ze samen met bewoners bepalen en blijven actualiseren. “Vanuit Combinatie Jeugdzorg dragen wij graag, waar nodig, ons steentje bij. Gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen, daar gaan we samen voor!”, aldus Gerda Huijbregts, bestuurder van Combinatie Jeugdzorg die namens onze organisatie het Pact heeft ondertekend. Waarom dit pact?

Waarom dit pact?

De gemeente Eindhoven en andere betrokkenen zien al een tijd dat de problemen in Woensel Zuid zich opstapelen. In 2020 schreef de burgemeester, samen met 14 andere burgemeesters, een brief aan het rijk. Ze vonden dat er nodig iets moest gebeuren in de buurten waar het niet goed gaat met de leefbaarheid. Die buurten vind je in Eindhoven in Woensel Zuid, waar ook al jaren wordt gewerkt aan verbetering. Het Rijk heeft dit erkend en geld hiervoor beschikbaar gesteld. Inwoners, ondernemers en partners bundelen nu de krachten in een aanpak voor het hele stadsdeel. Dat is waar het Pact voor Woensel Zuid over gaat. Ze zijn begonnen met te vragen wat er speelt in de buurten. De antwoorden hebben ze vertaald naar een toekomstbeeld, ambities en doelen voor de drie vastgestelde thema’s: Perspectief, Samen Leven en Fijne Buurt. Blijvende verbeteringen en activiteiten die hieraan bijdragen voeren ze samen uit. Het ondertekenen van dit Pact is het begin van het samen verder bouwen aan Woensel Zuid. Meer informatie vind je op de website: https://pactwoenselzuid.nl