Inzet IGT als volwaardig alternatief voor verblijf in 24-uursbehandelgroep 28 maart 2024

Met IGT dragen we bij aan de transformatie en de Beweging van 0

Soms zijn er zoveel problemen in een gezin, dat het gezin vastloopt en de ontwikkeling van de kinderen achterblijft. Als eerdere hulp niet genoeg heeft opgeleverd en een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt, kunnen we Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) inzetten om dit te voorkomen. IGT sluit naadloos aan bij de transformatie in de jeugdzorg en de door professionals in de jeugdzorg opgerichte Beweging van 0, met als streven dat er 0 kinderen zijn die thuis niet optimaal kunnen opgroeien. Met IGT komen we een stapje dichterbij dat doel. 


IGT is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 6 t/m 13 jaar, waar al langere tijd complexe problemen spelen op meerdere gebieden. De spanningen in het gezin, in combinatie met gedragsproblemen bij één of meerdere kinderen, staan een gezonde en veilige ontwikkeling in de weg. De thuissituatie staat zwaar onder druk: ouders verliezen het geloof in eigen kunnen, het sociale netwerk is uitgeput en verwijzers en hulpverleners maken zich grote zorgen. Wil je meer informatie over wat IGT in dit soort situaties kan betekenen? Neem contact op met ons Servicepunt, bereikbaar via: 040 702 2660 en Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl. Zij denken graag met je mee.