04 juli 2024

‘Binnen de kaders, buiten de lijntjes kleuren’

Ter ere van haar afscheid heeft het bestuur van het Toon van Rixtel fonds (vriendenstichting van Combinatie Jeugdzorg) een waardevol cadeau geschonken aan Gerda Huijbregts: een bijdrage voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. Gerda heeft gekozen voor een onderzoek naar de behoeften van betrokken partijen ten aanzien van de samenwerking in de jeugdzorg in Zuidoost-Brabant. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige samenwerking binnen de regio’s Samen voor Jeugd en Een 10 voor de Jeugd. Wat gaat er goed? En waar liggen mogelijkheden tot verdere verbetering? Een aantal belangrijke partners in de regio heeft meegedacht over het vormgeven en de aanpak van het onderzoek. Verbeta heeft het onderzoek opgezet en uitgevoerd. Opbrengst van dit onderzoek is een aantal aanbevelingen met betrekking tot het zetten van de juiste vervolgstappen in de regio. Gerda heeft deze tijdens haar afscheid overhandigd (zie foto) aan haar opvolger Sandra Hijnen (links) en daarmee aan alle collega’s van Combinatie Jeugdzorg, aan wethouder Samir Toub (midden) van Samen voor Jeugd en wethouder Cathalijne Dortmans (rechts) van Een 10 voor de Jeugd ter inspiratie en ondersteuning. In deze flyer vind je de aanleiding, opzet, bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek. Het volledige onderzoek vind je hier