Kleinschalige Dag- en nachtbehandeling in de praktijk 04 juli 2024

‘Hier voel ik me gehoord en gezien’

Bij Combinatie Jeugdzorg willen we jongeren ‘zo thuis mogelijk’ behandelen. Daarom bieden we een breed repertoire aan (intensieve) ambulante hulpverlening, gezinshuiszorg, pleegzorg en zijn we gaan werken met kleinschalige 24-uursbehandelgroepen. Hier verblijven maximaal zes jongeren die het pedagogische behandelklimaat van een groep nodig hebben om daarna weer thuis te kunnen gaan wonen of naar een duurzame woonplek te gaan. ‘Hoe gaan we om met het onhandelbare, explosieve gedrag van onze zoon?’ Met die vraag lopen Yvonne en haar partner jarenlang rond op zoek naar de juiste hulp. Na de nodige ervaringen en verwikkelingen komt de dan 12-jarige Paul begin 2023 naar een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. Het is een van de behandelgroepen die in de zomer van dat jaar meegaat in de ombouw naar kleinschaligheid. Pedagogisch medewerker Melfie is Pauls mentor. Intussen krijgt Yvonne thuis hulp van ambulant hulpverlener Jantina. De centrale vraag is: wat is er nodig om Paul weer thuis te kunnen laten wonen? Je leest het in dit interview uit ons jaarmagazine. Om privacy redenen zijn de namen van moeder en zoon fictief en de foto niet zijn beeltenis.