Een gewoon huis, een bijzonder thuis bij Combinatie Jeugdzorg in Mierlo 04 juli 2024

Uitgelicht door praktijkleernetwerk Kleinschalig verblijf van het NJi

Bij de ontwikkeling en uitvoering van kleinschalig verblijf in de jeugdhulp kom je voor vraagstukken en keuzes te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat kinderen en jongeren een passende behandeling krijgen? En hoe betrek je de buren in de wijk? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) deelt op hun website voorbeelden en ervaringen uit de praktijk om inspiratie en inzichten te bieden. Een van die voorbeelden is de kleinschalige behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg in Mierlo, waarvoor het NJi Sandra de Jong interviewde, manager Dag- en nachtbehandeling. Combinatie Jeugdzorg streeft naar 'zo thuis mogelijk opgroeien'. Het kleinschalig verblijf in Mierlo geeft deze visie vorm. Hier verblijven jongeren van 12 tot 18 jaar met hulpvragen voor een langere tijd in een alledaags huis in een normale woonwijk. Sandra benadrukt het belang van deze vorm van jeugdhulp. “Zo normaal mogelijk meedoen in de maatschappij is essentieel voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. In de gezinnen van jongeren die uit huis worden geplaatst spelen vaak complexe opvoed- en opgroeiproblemen. De jongeren hebben ervaringen meegemaakt die een bedreiging vormen voor hun veiligheid of ontwikkeling. De ernst van de problemen in het gezin maakt het onmogelijk voor de jongeren om op dat moment thuis te wonen”, aldus Sandra. Zij benadrukt het recht van jongeren om zo normaal mogelijk deel te nemen aan de maatschappij en daaraan bij te dragen. 'Wonen doe je thuis' vormt dan ook de inhoudelijke behandelvisie van Combinatie Jeugdzorg en daarmee van de benadering in Mierlo. Een belangrijk uitgangspunt is dat het gezin van de jongere actief aanwezig blijft, totdat de jongere op eigen benen kan staan of door kan naar een vervolgtraject. Lees het volledige interview op de website van het NJi, waar ook gesprekken met Sandra en pedagogisch medewerker Marloes te beluisteren zijn over de uitgangspunten en het dagelijks leven in het kleinschalig verblijf in Mierlo.