Jaarmagazine 2023&CO en Jaarbericht 2023 staan online! 15 mei 2024

Jaarmagazine 2023&CO

Gezonde balans tussen kwaliteit van zorg en duurzame bedrijfsvoering
2023 was een veelbewogen jaar dat voor Combinatie Jeugdzorg in het teken stond van het Herstelplan om vanuit alle invalshoeken te komen tot een gezonde organisatie, waarbij kwaliteit van de zorg leidend is. Wij zijn heel blij en trots dat we kunnen melden dat we het Herstelplan succesvol hebben afgerond. Uiteraard blijven we werken aan een gezonde balans tussen kwaliteit van zorg, voldoende ruimte voor inhoudelijke doorontwikkeling, goed werkgeverschap en duurzame bedrijfsvoering. Wij zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet!

Graag nemen we jullie mee in een jaaroverzicht waarin we aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen een aantal ontwikkelingen presenteren. Zoals het verhaal van een vader en 17-jarige dochter die, dankzij de ommekeer door het MST traject ThuisBest, weer met hernieuwde energie en vertrouwen kijken naar de toekomst. Een moeder die zich al langer afvroeg hoe zij en haar partner om moesten gaan met het onhandelbare, explosieve gedrag van haar 12-jarige zoon, krijgt hiervoor handvatten terwijl haar zoon in de kleinschalige behandelgroep onder andere leert omgaan met zijn emoties. Dit alles om uiteindelijk weer thuis te kunnen gaan wonen. Lees hoe gezinshuisouders van een 6-jarig meisje samen met haar ouders de opvoeding vormgeven. Maak kennis met ouders, pleegouders en jongeren die hun stem laten horen in de medezeggenschapsraden en daarmee zichzelf en Combinatie Jeugdzorg helpen ontwikkelen. Dit en nog veel meer kun je lezen in ons Jaarmagazine 2023&CO.

Jaarbericht 2023

Combinatie Jeugdzorg in speerpunten en cijfers
Welke hulp heeft Combinatie Jeugdzorg in 2023 geboden aan kinderen, jongeren, ouders en pleegouders? En hoe tevreden waren zij hierover? Wat waren onze inhoudelijke speerpunten en wat zijn hierbij de highlights? Het Jaarbericht 2023 geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste gegevens en resultaten van het afgelopen jaar.