Digitale uitgave Jaarmagazine en Jaarbericht 2022 16 mei 2023

De eerste digitale uitgaves van ons jaarmagazine 2022&CO en Jaarbericht 2022 staan online! In een veelbewogen jaar waarin de jeugdzorg vaak pittige kritiek ontving en de benodigde stelselhervorming maar moeizaam vorderde, heeft Combinatie Jeugdzorg hard gewerkt aan het ontwikkelen van een goede balans tussen kwaliteit van zorg, voldoende ruimte voor inhoudelijke doorontwikkeling, goed werkgeverschap en adequate bedrijfsvoering. Dit proces is nog volop gaande. Duurzame hulp, duurzame samenwerkingen en een duurzame organisatie, daar gaan we voor!

Ons Jaarmagazine2022&CO is een mooi en gevarieerd geheel geworden waarin we aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen een aantal ontwikkelingen presenteren in de verschillende interviews met jongeren, ouders, samenwerkingspartners en medewerkers.

Het Jaarbericht 2022 geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste gegevens en resultaten van het afgelopen jaar. Welke hulp heeft Combinatie Jeugdzorg in 2022 geboden aan kinderen, jongeren, ouders en pleegouders? En hoe tevreden waren zij hierover? Wat waren onze inhoudelijke speerpunten en wat zijn hierbij de highlights?