Bronzen certificaat gehaald voor Green Deal Zorg! 29 november 2023

De milieuthermometer Zorg maakt de duurzame bedrijfsvoering van organisaties zichtbaar. Binnen Combinatie Jeugdzorg zijn we volop aan de slag om verduurzaming te integreren in onze bedrijfsvoering. Een van de eerste stappen die we daarin gezet hebben is de ondertekening van de Green Deal Zorg Helmond/De Peel drie jaar geleden. Binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal moet je als deelnemende organisatie minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behaald hebben. Eind augustus heeft hiervoor een audit plaatsgevonden binnen onze organisatie.

Afgelopen week hebben we van Milieu Platform Zorgsector, de initiatiefnemer van de Green Deal Zorg, vernomen dat ook wij voldaan hebben aan de maatregelen en daarmee het bronzen certificaat in ontvangst mogen nemen. Een mooi eerste resultaat dankzij de vele inspanningen op dit gebied de afgelopen jaren en een goede motivatie om door te blijven gaan met de ingezette verduurzamingsslag.