Specialistische ambulante expertise voor complexe gezinsproblematiek 28 maart 2024

Ouders versterken en kinderen veerkrachtiger maken

Voor gezinnen waar complexe opvoed- en/of opgroeiproblemen spelen, kunnen we Specialistisch ambulante behandeling inzetten. Deze behandelvorm zetten we in bij het gezin thuis. Specialistische ambulante behandeling is gericht op het hele systeem: kind of jongere, ouders en andere gezinsleden, netwerk en omgeving. De behandeling start met een analysefase. Op basis hiervan worden concrete doelen gesteld voor de behandeling. Binnen de behandeling kunnen verschillende technieken, middelen en instrumenten worden ingezet zoals: systeeminterventies, oplossingsgerichte gespreksvoering, Video-interactiebegeleiding en Geweldloos Verzet. Ook psycho-educatie maakt onderdeel uit van de behandeling. Specialistisch ambulante behandeling is gericht op het stimuleren en versterken van ouders en netwerk en het veerkrachtiger maken van kinderen, zodat het gezin weer samen verder kan. Zo ook bij het gezin van moeder Marion. Toen Marion ontdekte dat haar 6-jarige dochtertje Amy seksueel was misbruikt, had dat veel impact. Amy ontwikkelde PTSS-klachten, reageerde met nachtmerries, angsten en veel boosheid en er ontstonden spanningen in het gezin. WIJeindhoven was snel in beeld. Amy kreeg traumatherapie aangeboden en Combinatie Jeugdzorg werd gevraagd thuis te ondersteunen en de samenwerking aan te gaan met de traumatherapeut. Lees het hele verhaal hier