Nieuwe impulsen voor toezicht op Combinatie Jeugdzorg

Nederland kent gelukkig een code voor goed bestuur in de zorg. Dat impliceert dat leden van de Raad van Toezicht maximaal 2 maal 4 jaar benoemd kunnen worden. Dat is goed want het zorgt dat het toezicht op de organisatie regelmatig nieuwe impulsen krijgt. Per 1 oktober is Gijs van Rozendaal aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Combinatie Jeugdzorg. Hij vervangt Hans Gilissen die afscheid neemt als voorzitter. “Namens de voltallige nieuwe Raad van Toezicht spreek ik onze waardering uit voor het werk dat de vertrekkende leden hebben gedaan. Ik vind het een eer dat ik Hans Gilissen als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht mag opvolger. Combinatie Jeugdzorg is een organisatie om trots op te zijn. Het is een stabiele organisatie, met een hoge kwaliteit van zorg. Een organisatie die daadwerkelijk een helpende hand uitsteekt naar heel veel kinderen, jongeren en gezinnen”, aldus Gijs. “Tegelijkertijd liggen er ook enorme uitdagingen.

Realistische tarieven en realiseren inhoudelijk doelstellingen transitie

“De transitie jeugdzorg beoogde om de aansturing van de jeugdzorg dichter bij het lokaal bestuur te leggen, de toegankelijkheid tot hulp te vergemakkelijken en de regie rondom de hulp die een cliënt nodig heeft meer in één hand te leggen. De afgelopen jaren lag er veel nadruk op het contractueel herinrichten van de jeugdzorg. De komende jaren is het van belang dat er meer ruimte komt voor het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen van de transitie. Daarbij is een bijzonder punt van aandacht dat er realistische tarieven komen voor de te leveren diensten. Alleen op die grondslag kan de continuïteit van de dienstverlening naar de toekomst worden gegarandeerd. Ook daar ligt een forse uitdaging. Het is mijn inzet dat Combinatie Jeugdzorg ook naar de toekomst toe in staat blijft al die jongeren, kinderen en gezinnen te ondersteunen die dat nodig hebben.”