Wij gaan samenwerken met Buro Onderscheiden

Sinds februari 2020 is zijn wij een hoofd- en onderaannemer constructie aangegaan met Buro Onderscheiden. We gaan als ketenpartners samenwerken om specialistische aanpak bij complexe scheidingen in gezinssituaties tijdig en kwalitatief vorm te geven. Wij kijken met veel vertrouwen en energie uit naar een vruchtbare samenwerking met Buro Onderscheiden. https://buro-onderscheiden.nl