Kennis van psychiatrie, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg in één team

Het intersectoraal FACT-team Jeugd is nu ruim een jaar aan de slag. En met succes. De zorgorganisaties Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE werken in de inkoopregio Eindhoven samen op het gebied van opvoeding, licht verstandelijke beperking en geestelijke gezondheid voor jeugd. “Deze bundeling van expertises maakt ons uniek”, vertelt teamleider Wendy Schuurmans enthousiast. “Kennis van psychiatrie, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg zijn samengebracht in één team. We betrekken de mensen om het gezin heen die hen blijvend kunnen steunen. We zijn flexibel en springen snel weer bij als dat nodig is. Zo voorkomen we een terugval. Met onze intensieve hulp in de thuissituatie kunnen we voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst of kunnen we de uithuisplaatsing verkorten.” Door een bijdrage vanuit een transformatiebudget voor jeugdhulp die aan de gemeenten in deze regio is toegekend, kan de succesvolle samenwerking in 2021 worden verlengd.

Wie kan bij het intersectoraal FACT-team terecht?

Het intersectoraal FACT-team is er speciaal voor kinderen en gezinnen die op meerdere gebieden vastlopen. Bijvoorbeeld op het gebied van school, werk, relaties, financiën, verslaving, opvoeding en gezondheid. In sommige gevallen is bij een of meerdere gezinsleden sprake van psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Vaak heeft het gezin al een lange geschiedenis aan hulpverlening achter de rug en belandt regelmatig in crisissituaties. Dan is zorg nodig vanuit verschillende specialismes. Het intersectoraal FACT-team bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg en pakt gezamenlijk problemen in samenhang aan.

Hoe werkt het intersectoraal FACT-team?

In het team zitten onder andere casemanagers, een systeemdeskundige, een psychiater, een GZ-psycholoog en een ervaringsdeskundige. Samen met het gezin kijken ze wat er nodig is om de problemen te verminderen. Het is gericht op behandeling, crisisinterventie, begeleiding, maatschappelijke participatie en veiligheid. Medewerkers in lokale teams van de gemeenten in deze regio* hebben direct toegang tot het intersectoraal FACT-team Jeugd. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Klantenbureau van Amarant via info@amarant.nl, of telefonisch 088 611 5333.

*) Gemeente Eindhoven verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor 11 regiomeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven.