Afsluiting landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Voldoende pleeggezinnen hebben én houden! Om zoveel mogelijk kinderen in een gezinssituatie op te laten groeien en te begeleiden, is Combinatie Jeugdzorg voortdurend actief in het werven en het behouden van pleeggezinnen. Afgelopen 1,5 jaar hebben we samen met 9 andere pleegzorgaanbieders deelgenomen aan het landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Het onderzoek had als doel het verminderen van breakdowns en uitval van pleegouders. Om de draagkracht van pleegouders te versterken heeft Combinatie Jeugdzorg twee pilots uitgevoerd, namelijk de inzet van senior pleegouders en de inzet van pedagogisch medewerkers in pleeggezinnen. Aan het einde van het landelijk Actieonderzoek concludeert het NJi dat er veel lessen geleerd zijn. Er is echter nog tijd nodig om het geleerde in de praktijk te brengen. “We beschouwen het einde van het project dan ook niet als eindpunt van de verandering, maar juist als start voor een bredere beweging”, aldus het NJi. Combinatie Jeugdzorg sluit hier graag bij aan en verlengt beide initiatieven om de continuïteit binnen pleegzorg te verbeteren.

Inzet senior pleegouders

Senior pleegouders kunnen andere pleegouders helpen en ondersteunen op basis van hun eigen ervaringen. Vanuit hetzelfde perspectief bieden ze een luisterend oor en steunen ze pleegouders in de uitdagingen die ze kunnen tegenkomen als pleeggezin. In november 2020 is er een poll uitgezet onder alle pleegouders over de inzet van senior pleegouders. Daaruit kwam naar voren dat het merendeel van de pleegouders bekend is met de inzet van senior pleegouders en dit initiatief ook waardeert. Daarnaast blijkt uit de poll dat de meerwaarde van de inzet senior pleegouders met name bij beginnende pleegouders wordt gezien. Ook dat het drempelverlagend werkt als senior pleegouders bekend zijn/een gezicht hebben. En tot slot dat de toegevoegde waarde van een senior pleegouder naast de inzet van de eigen pleegzorgbegeleider (nog) niet voldoende zichtbaar is. Mooie aanknopingspunten voor ons voor vervolgacties. Tijdens het actieonderzoek is er voor de inzet van senior pleegouders regionale subsidie toegekend, waardoor de inzet nog tot minimaal december 2021 kan doorlopen.

Inzet pedagogisch medewerkers

Momenteel zijn er drie pedagogisch medewerkers inzetbaar binnen pleegzorg. Tijdens het actieonderzoek zijn zij in 21 pleeggezinnen ingezet. Dit waren zowel netwerkpleeggezinnen als bestandspleeggezinnen. De pleegouders beoordelen de inzet met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5. Een aantal reacties van pleegouders over de inzet:

  • ‘De inzet van een pedagogisch medewerker gaf ons het gevoel dat er nog hoop was op een positieve ontwikkeling voor de toekomst.’
  • ‘We vonden het heel fijn dat we serieus genomen werden en de problematiek werd erkend.’
  • ‘Dat er een tijdje iemand van buitenaf over je schouder meekijkt die neutraal is in het geheel en van daaruit goede tips kan geven.’

Door diverse omstandigheden, waaronder de eerste coronagolf, is de inzet van pedagogisch medewerkers later op gang gekomen dan gepland. Hierdoor waren de resultaten bij afloop van het actieonderzoek (dec 2020) nog te gering om een goed beeld te krijgen van de meerwaarde van de inzet. Combinatie Jeugdzorg heeft om deze reden besloten de inzet te verlengen tot 1 juli 2021.

Online magazine resultaten

Op 31 maart is het digitaal magazine n.a.v. het landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg online gepubliceerd. Hierin vind je resultaten van alle projecten, innovaties, experimenten, ervaringen en verhalen, ter bevordering van de continuïteit van pleegzorgplaatsingen. Bij het thema ‘Ondersteuning’ vind je het interview met Dana Hermans van Combinatie Jeugdzorg over de inzet van pedagogisch medewerkers in pleeggezinnen.