Verdere implementatie Startfase gezinsgerichte behandeling na succesvolle pilot

Draagt bij aan effectieve en efficiënte hulp voor jeugdige en gezin

Samen met de jeugdige en het gezin beslissen over het best passende behandeltraject het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar hoe dan? Combinatie Jeugdzorg is in 2017 gestart met het project Start.Thuis (uitspraak: startpunt thuis). Doel van dit project is het ontwikkelen en implementeren van gezinsgerichte behandeling binnen alle zorgvormen van Combinatie Jeugdzorg. Bestaande werkwijzen zijn opnieuw bekeken vanuit de perspectieven: flexibiliteit, maatwerk en samen beslissen. Essentieel is de start van de hulpverlening. Binnen Combinatie Jeugdzorg vormt de Startfase voor alle jeugdigen en hun gezinnen het begin van de gezinsgerichte behandeling. We starten de hulp daar waar de hulpvragen zijn: in het gezin. Tenzij de draagkracht van het gezin of de veiligheid dit niet toelaten. Tijdens de pilot hebben we ervaren dat in de Startfase hulpvragen veranderen, dat lichtere vormen van zorg ingezet kunnen worden en dat er voor een aantal jeugdigen een uithuisplaatsing is voorkomen.

Hoe werkt de Startfase?

In de Startfase maken we gebruik van informatie uit eerdere hulpverleningsrapportage, vragenlijsten die informatie geven over het welzijn van de jeugdige en het gezin, aangevuld met gesprekken met de jeugdige en het gezin. De Startfase varieert in omvang (met een minimum van één gesprek), afhankelijk van de aanwezige informatie. Door het combineren van alle informatie komen we tot een zorgvuldige analyse. Vervolgens formuleren we samen met het gezin een passend zorgaanbod, waarin werkvorm, intensiteit en frequentie van de hulp op maat worden afgesproken. Door een zorgvuldige start waarin het gezin centraal staat, beslissen we samen over het best passende zorgaanbod, dat door alle gezinsleden kan worden gedragen.

Vervolg

Door verdere implementatie van de Startfase na deze pilot, zetten we een positieve ontwikkeling door die bijdraagt aan effectieve en efficiënte hulp voor de jeugdige en het gezin!