Veilig en gezond opgroeien, een gezonde leefstijl en versterking van de sociale binding

Grote betrokkenheid partners ‘Widdonck – Talentendonck’

Widdonck – Talentendonck is de naam van het toekomstplan dat Combinatie Jeugdzorg en Aloysius Stichting samen hebben ontwikkeld voor locatie de Widdonck in Heibloem. Doel: een bruisend terrein waar kwetsbare kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. Om dit te bereiken bundelen wij onze krachten in een netwerk met partners op en om het terrein. Dit door de provincie Limburg gesubsidieerde project is inmiddels in volle gang. Op 7 februari was er een informatie-/ visiebijeenkomst voor de kernpartners en belangrijke belanghebbenden. Er waren vertegenwoordigers van de gemeente Leudal, de Gemeenschapsraad Heibloem, Scholengemeenschap Sint Ursula, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Midden-Limburg PO en VO, Hilzijn, Aloysius Stichting en natuurlijk Combinatie Jeugdzorg. Tijdens de bijeenkomst zijn de visie en toekomstplannen kritisch besproken en is met de deelnemers nagedacht over hun rol en mogelijke bijdrage in het project. De sfeer was uitstekend en de betrokkenheid groot. De kernpartners willen nu vooral praktisch aan de slag.

Optimale ontwikkelomgeving voor kwetsbare jongeren

Een belangrijke doelstelling van het project is het inrichten van het terrein als optimale ontwikkelomgeving voor kwetsbare jongeren. De partners richten zich in de samenwerking in eerste instantie op kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar en willen bijdragen aan veilig en gezond opgroeien, een gezonde leefstijl en versterking van de sociale binding. Specifieke doelgroepen:

  • Kinderen en jongeren met (ernstige) gedragsproblemen, trauma- en hechtingsproblematiek en andere complexe opvoedings- en ontwikkelproblemen.
  • Leerlingen voor wie regulier vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs niet volledig passend is.
  • Jongeren die voortijdig dreigen uit te vallen in het onderwijs.
  • Thuiszittende kinderen en jongeren.
  • Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Kinderen en jongeren en hun ouders uit Leudal (en omgeving) die begeleiding kunnen gebruiken in hun gezinssituatie, bij opvoeding of echtscheiding.

Vanuit het project wordt inmiddels hard gewerkt aan een integraal aanbod van onderwijs en zorg. Het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangement op maat heeft daarbij hoge prioriteit. Veel jongeren moeten bijvoorbeeld eerst schoolvaardigheden ontwikkelen, voordat zij kunnen leren. 

Verbinding met de gemeenschap

Uniek in het project is dat de partners nadrukkelijk de verbinding met de gemeenschap zoeken. Uit de visiebijeenkomst van 7 februari kwam duidelijk naar voren dat de partners op een sterke sociale binding met de gemeenschap in Heibloem en de andere (dorps)gemeenschappen in Leudal willen inzetten. De betrokkenheid van de Gemeenschapsraad Heibloem in het project is erg positief; zij willen actief participeren vanuit een adviserende rol, waarbij ze de groei en bloei van de gemeenschap willen bevorderen (verenigingsleven – natuur – zorg voor elkaar). 

Sociale agenda provincie Limburg

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg, die de gezondheid en participatie van Limburgers positief wil beïnvloeden met de Sociale agenda 2025. Gezondheid wordt hierbij ‘breed’ opgevat: lichamelijk, geestelijk, wonen in een prettige buurt, werken, zingeving en in zijn algemeenheid: kwaliteit van leven. Onze toekomstplannen voor locatie de Widdonck sluiten hierbij naadloos aan. De provincie steunt onze ambitieuze plannen dan ook.