Update SpoedvoorJeugd

Laagdrempelig, korte lijnen en persoonlijk contact, dat is ons streven

Sinds de start in 2015 hebben zich de nodige veranderingen voorgedaan binnen SpoedvoorJeugd, zowel op gemeentelijk niveau als in de samenstelling van deelnemende organisaties. Een van de veranderingen is dat Combinatie Jeugdzorg in 2019 de opdracht heeft gekregen om namens de samenwerkende organisaties twee coördinatoren aan te stellen. Dat zijn Frederique de Vrind, plaatsingscoördinator en Khalid Mijhad, coördinerend gedragswetenschapper, die inmiddels zijn gestart. Beiden met brede ervaring binnen de jeugdhulpverlening en met passie voor de dynamiek die crisishulpverlening met zich meebrengt. Hun streven voor SpoedvoorJeugd: laagdrempelig zijn, de lijnen kort houden en persoonlijk contact als uitgangspunt.

De juiste randvoorwaarden scheppen

Frederique: “Mijn taak binnen SpoedvoorJeugd is het coördineren van de crisistrajecten, de crisisbedden en het functioneel leidinggeven aan het team Ambulante spoedhulp (ASH). Vanuit mijn rol zoek ik de samenwerking op met de verschillende bij SpoedvoorJeugd betrokken stakeholders. Hiervoor heb ik 12 jaar bij de Opname- & Oriëntatiegroep van Combinatie Jeugdzorg gewerkt, waarvan ruim 9 jaar als teamleider. Mijn hart ligt bij het crisiswerk, ik houd van de dynamiek die het met zich meebrengt. Het is een voorrecht om vanuit deze coördinerende positie de juiste randvoorwaarden te scheppen, zodat de crisistrajecten zo goed mogelijk vormgegeven kunnen worden ten gunste van de gezinnen.”

Structurele verbetering, zowel in het gezin als in de zorgketen

Khalid: “Hiervoor heb ik op verschillende plekken gewerkt bij organisaties in Limburg, van jeugdpsychiatrie tot gesloten jeugdzorg. Toen ik in juni bij SpoedvoorJeugd startte, had ik in het algemeen zicht op de diversiteit en complexiteit van het zorgaanbod voor kinderen en ouders. In de regio Zuidoost-Brabant met 21 gemeenten is het aantal partijen dat samen moet werken heel groot. Ik vind het niet verwonderlijk dat hulpvragers en professionals soms de weg kwijtraken in de zoektocht naar passende hulp. Als er zich dan een crisis in het gezin voordoet, is het fijn dat er een groep mensen is die weten hoe ze met een dergelijke situatie om moeten gaan en die daarin regie kunnen nemen. De ambulante spoedhulpmedewerkers doen ontzettend belangrijk werk. Alle crisissen voorkomen lukt nooit, maar we gaan elke keer voor structurele verbetering, zowel in het gezin als in de zorgketen.”

Contactgegevens

Het samenwerkingsverband SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant wordt ingeschakeld door Spoedeisende Zorg (SEZ), het regionaal meldpunt bij acute crisis. Het SEZ is 24/7 bereikbaar via telefoonnummer: 088 0666 999.

Heb je vragen of wil je nader kennismaken met de mensen van SpoedvoorJeugd? Mail dan naar spoedvoorjeugd@combinatiejeugdzorg.nl.