Terugblik landelijk congres ‘Het kind centraal bij conflictscheidingen’ op 25 maart

Workshop ‘Wat zegt het kind?’ – Kinderen een stem geven

De studiedag van ‘Ouderschap blijft’ startte met een eigen ervaring van de dagvoorzitter Frenk van der Linden. In zijn jeugd heeft hij een brief geschreven aan de rechter met het verzoek bij zijn vader te mogen wonen en zijn moeder niet meer te zien. Achteraf vraagt hij zich af of zijn stem destijds niet TE serieus is genomen. Met verstrekkende gevolgen… Hij heeft zijn moeder 10 jaar niet meer gezien. ‘Wat wist ik er toen eigenlijk van? Ik kon de gevolgen van mijn verzoek niet overzien. Was het anders gelopen als dit niet klakkeloos was overgenomen?‘ Interessante vragen die meteen het belang aangeven van een heldere visie over spreken met kinderen bij complexe scheidingen. In de workshop ‘Wat zegt het kind?’ hebben vanuit Combinatie Jeugdzorg ambulant hulpverleners Echtscheidingshulpverlening Helma Visser en Olga Meulenbroeks deelnemers mee laten denken over praktijkvoorbeelden.

Meedenken over praktijkvoorbeelden

Bijvoorbeeld wat doe je als een kind van ouders vraagt om samen naar het tienminutengesprek op school te gaan, en één van de ouders dat niet ziet zitten? Ga je de ouder helpen om toch te gaan? Of gaat de ouder aan het kind uitleggen waarom hij of zij dat niet kan? Er is niet één antwoord op wat het belang van het kind het beste dient, of wat juist of waar is. Het gaat erom dat alle belangen op tafel komen en er ruimte ontstaat om elkaars argumenten te horen, en rekening te houden met elkaar. Kinderen kunnen alles aan hun ouders vragen, het is aan ouders om in hun antwoorden altijd met respect te spreken over de andere ouder.

Voor- en tegenstanders

Naast voorstanders waren er ook tegenstanders van het spreken met kinderen in scheidingssituaties. Zij zeggen: ‘Als je het kind spreekt, hoor je alleen de echo van een van de ouders.’ En: ‘Een kind kan niet overzien wat de consequenties zijn van het geven van zijn mening of verzoek.’

Visie Combinatie Jeugdzorg

Vanuit onze visie is de stem van het kind niet bepalend in wat ouders moeten doen. Ook denken we dat je een kind niet de verantwoordelijkheid moet geven om te kiezen of zelfstandig een besluit te nemen over het verbreken van het contact met een ouder. Wel vinden we dat kinderen extra support nodig hebben wanneer ze verwikkeld zijn in het conflict tussen hun ouders. In de dagelijkse praktijk zien we dat het kinderen helpt om na te denken over wat hun rol is, wat hun rechten en plichten zijn, en hoe ingewikkeld en tegelijkertijd normaal het is dat er in een conflict verschillende waarheden/meningen horen te zijn over wie wat gedaan heeft en wie waar verantwoordelijk voor is. Om kinderen met ouders in conflictueuze scheidingen een stem geven, bieden wij onder andere Kindercoaching.