Van 1 tot en met 29 december is op het Stadhuisplein in Eindhoven de reizende multimediale tentoonstelling ‘OPEN over depressiviteit’ te zien. Dit is een project van stichting Open Mind waarmee zij in samenwerking met een grote groep jonge ervaringsdeskundigen mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar wil maken. Combinatie Jeugdzorg heeft deze tentoonstelling samen met Lumens, Apanta-ggz en GGzE naar Eindhoven gehaald.

Als lokale samenwerkingspartners in welzijn zien we in ons werk steeds meer jongeren die kampen met depressie. Door beperkingen die de coronacrisis jongeren oplegt, blijft dit aantal stijgen. Met ondersteuning van deze tentoonstelling willen wij samen:

  • bewustwording creëren
  • stigmatisering rondom depressiviteit verminderen
  • en het taboe op het praten hierover doorbreken.

Dertig ervaringsverhalen

De tentoonstelling bestaat uit 16 grote display’s waarop 30 openhartige ervaringsverhalen van jonge mannen en vrouwen te lezen zijn vergezeld van een indrukwekkend meer dan levensgrote foto’s. Via de QR code op ieder display kun je nog meer informatie over de betreffende geportretteerde bekijken. De jonge mannen en vrouwen doen dit omdat zij ervaren dat er een groot taboe rust op het praten over hun depressie terwijl juist dít, samen met effectieve hulp, een sleutelrol speelt in de zoektocht naar een passende manier om hiermee om te gaan. Bekijk deze teaser voor een eerste indruk.

Officiële opening in kleine kring

Op dinsdagmiddag 1 december werd de buitententoonstelling in kleine kring geopend. We zijn er bijzonder trots op dat een van de jonge mensen uit de tentoonstelling (Alex uit Eindhoven) de tentoonstelling openende met zijn eigen verhaal, door hemzelf vertaald in Spoken Word, gevolgd door de onthulling van zijn eigen display.

Naast hem waren bij de opening ook Mirjam Stoop (directeur stichting Open Mind), Renate Richters (wethouder zorg en Welzijn van de gemeente Eindhoven) en de bestuurders van de vier betrokken organisaties aanwezig: Jacqueline Vonk (Lumens), Gerda Huijbregts (Combinatie Jeugdzorg), Sandra Hijnen (Apanta-ggz) en Hellen Kemperman en Marjolein Bultinck (GGzE).

Studio040 heeft er dit item over gemaakt en het ED dit  artikel over geschreven.

Kom vooral kijken en ga het gesprek aan

Rond de tentoonstelling in Eindhoven organiseert stichting Open Mind in samenwerking met Lumens, Combinatie Jeugdzorg, Apanta-ggz en GGzE (voor zover de maatregelen dit toelaten) tijdens de hele maand december een open programma (on- én offline), om het gesprek verder op gang te brengen en het onderwerp onder de aandacht te houden. We nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen op het Stadhuisplein in Eindhoven. De tentoonstelling is zeer ruim opgesteld, zodat bezoekers zich makkelijk aan de coronamaatregelen kunnen houden. Lumens heeft geregeld dat medewerkers van Dynamo jeugdwerk en schoolmaatschappelijk werk samen gaan optrekken in spontaan ambulanten op het plein gedurende de hele maand december, om daar met bezoekers die daar behoefte aan hebben in gesprek te gaan.

Reizende on- en offline tentoonstelling

De tentoonstelling was in oktober geopend in het Vondelpark in Amsterdam. Daarna was deze in de maand november te zien in Capelle aan de IJssel. In nu, in december in Eindhoven. Daarna zal de tentoonstelling zeker nog een jaar langs diverse gemeenten door heel Nederland reizen. De fysieke buitententoonstelling (offline) wordt vergezeld van een aantal online features:

  • Een fotokrant waarin je de verhalen van de geportretteerde jonge mannen en vrouwen kunt nalezen via deze link in te zien.
  • Bewegende portrettenwaarin de hoofdpersonen middels soundbites vertellen hoe zij hebben leren omgaan met hun depressiviteit. Te bekijken en te beluisteren via de QR code op ieder portret in de tentoonstelling en in het magazine of via de link op deze website: https://www.stichtingopenmind.nl/open/.
  • Podcastmet een selectie uit de persoonlijke gesprekken en interviews met de makers te beluisteren via de QR code of via de link op deze website: https://www.stichtingopenmind.nl/open/.