Januari 2023 start Combinatie Jeugdzorg met de volgende reeks van Kinderen uit de Knel, een effectief groepsprogramma voor kinderen en ouders in scheiding, dat door het NJi is erkend als goed onderbouwd. Aanmelden hiervoor kan nu, zodat de intakegesprekken gepland kunnen worden. Wanneer een voortraject gewenst is, dan is z.s.m. aanmelden zeker van belang!

Kinderen in de Knel is bedoeld voor ouders die:

  • met elkaar in conflict zijn en blijven, ook al is de scheiding al meer dan een jaar geleden
  • ondanks heldere afspraken, toch steeds opnieuw in strijd komen met elkaar
  • ondanks allerlei rechtszaken er maar niet uitkomen
  • kinderen hebben in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar

Groepsgewijze benadering voor zowel ouders als kinderen

Kenmerkend voor dit behandelprogramma is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de kinderen in een aparte ouder- en kindergroep die 8 keer 2-wekelijks bij elkaar komen. Doel is het de-escaleren van de strijd: ouders gaan op zoek naar mogelijkheden en manieren om hun kinderen weer centraal te stellen. Dit kan ouders helpen om zich weer meer te richten op het ouderschap en zo rust te brengen in een stressvolle strijd. Met als uiteindelijk doel dat de omgeving van de kinderen weer in balans komt, het weer veilig wordt, hun klachten verminderen en zij zich weer optimaal kunnen ontwikkelen. Familie en vrienden ondersteunen de ouders en strijden vaak onbewust en onbedoeld mee. Om die reden worden zij, samen met de verwijzers, intensief betrokken bij het programma.

Voor- en na-trajecten

Wij bieden korte voortrajecten van 3 tot 5 gesprekken ter voorbereiding op het Kinderen uit de Knel-programma. Ook een kort na-traject behoort tot de mogelijkheden, om bijvoorbeeld samen met ouders een ouderschapsplan te maken.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over Kinderen uit de Knel vind je op de website www.kinderenuitdeknel.nl en in dit leaflet. Met vragen of om af te stemmen over de mogelijkheden mail naar: kinderenuitdeknel@combinatiejeugdzorg.nl. Voor het aanmelden van gezinnen in scheiding kun je terecht bij het Servicepunt van Combinatie Jeugdzorg via servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl of telefonisch via 040 702 2660.