Start Cliëntportaal: interactief elektronisch cliëntendossier

Meer openheid, transparantie en gedeeld eigenaarschap dossiers

Meer openheid, transparantie en gedeeld eigenaarschap van dossiers in het belang van onze cliënten is waar we als Combinatie Jeugdzorg naar streven. Belangrijke eerste stap hierin is het Cliëntportaal, waarmee we in april gestart zijn. Een aantal ouders en jongeren vanaf 12 jaar heeft een account gekregen, waarmee zij toegang hebben tot een gedeelte van hun eigen elektronisch cliëntendossier (ECD). Streven is dat eind 2017 al onze cliënten toegang hebben tot hun eigen Clientportaal. Maar we hebben nog meer plannen. Uiteraard gaan ook pleegouders een portaal tot hun pleegouderdossier krijgen. En ook inhoudelijk hebben we nog wensen. Graag rusten we het portaal uit met meer functies die de hulpverlening online kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld het uitwisselen van beeldmateriaal, instructiefilmpjes en artikelen. Op deze manier werken we aan een interactieve omgeving waarbinnen dossiervoering geen statisch maar een dynamisch proces is, waarin hulpverlener en cliënt actief participeren.

Hoe werkt het Cliëntportaal?

Ouders, jongeren en hun hulpverlener kunnen via het portaal op een toegankelijke én veilige manier informatie met elkaar delen en uitwisselen. In het Cliëntportaal:

  • vindt de cliënt zijn of haar persoonlijke agenda met de geplande hulpverleningscontacten
  • is er berichtenuitwisseling met de hulpverlener mogelijk
  • en heeft de cliënt toegang tot het eigen hulpverleningsplan.

Via het portaal kan de cliënt eventuele aanvullingen op het hulpverleningsplan aangeven, zijn of haar akkoord doorgeven of vragen stellen. Het Cliëntportaal biedt een beveiligde omgeving waarbinnen gecommuniceerd kan worden, waarmee we de privacy van cliënten nog beter beschermen.