Kennis en inzet jeugdzorgmedewerkers ter versterking van reguliere kindcentra

Tijdige onderkenning van eventuele zorgvragen

  • Snel en goed insteken op vragen van jonge kinderen die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling
  • Zo kort als nodig en zo dichtbij het kind, gezin en kinderopvang als mogelijk.

Dat is wat onze samenwerking met NulVier Kinderopvang biedt. NulVier heeft drie vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in en rondom de driehoek Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Asten/Someren/Heeze. Samen streven we naar een goede samenwerking op de werkvloer om toe te werken naar een optimale pedagogische omgeving voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar, die gebruikmaken van NulVier Kinderopvang. Mede dankzij de gemeente Someren zijn we voornemens om per 1 april te starten in deze gemeente.  

Wat is de meerwaarde?

Alle kinderen, dus ook kinderen met bijzonder gedrag of met bijzondere vragen, in reguliere voorzieningen te houden, is een van de transformatiedoelstellingen. Gezamenlijk zien we een grote meerwaarde als gebruikgemaakt wordt van de kennis en inzet van medewerkers uit de jeugdzorg ter versterking van reguliere kindcentra. Omdat hiermee de deskundigheid en het handelingsrepertoire van de medewerkers binnen de kinderopvang wordt versterkt, komt deze werkwijze alle kinderen op de opvang ten goede. Vanuit gedachten van preventie en inclusie, is bovenstaande van belang om weer tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen.