Samen met gemeenten, verwijzers en het Rijk sterk voor jeugd

Combinatie Jeugdzorg midden in de samenleving

Samen met gemeenten, verwijzers en het Rijk zijn we verantwoordelijk om kinderen, jongeren en hun gezinnen de hulp te geven die nodig is en past. In de afgelopen periode hebben we verschillende bijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd om met elkaar in gesprek te raken hierover. Stuk voor stuk inspirerende bijeenkomsten!!’ Hieronder een korte terugblik per bijeenkomst.

 

Politici ChristenUnie bezoeken Widdonck-Talentendonck

Ingeborg Dijkstra, Francis van der Mooren en Johan van Groningen van ChristenUnie Limburg wilden ter voorbereiding op de verkiezingen voor de Provinciale Staten graag eens in de praktijk zien hoe het gaat met de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Via de website van Widdonck-Talentendonck kwamen zij in Heibloem terecht. Op zaterdag 16 februari kregen de politici een rondleiding van regiomanager Veronique Zeeman van Combinatie Jeugdzorg en sectordirecteur Jac Verstegen van de Aloysius Stichting. De politici – met zelf alle drie een achtergrond in onderwijs en jeugdzorg – lieten zich uitgebreid bijpraten over de toekomstplannen en over eerste samenwerkingsresultaten. Zo kwamen onder meer de maatwerkroutes die jongeren kunnen volgen richting arbeid, uitgebreid aan bod. Ingeborg Dijkstra reageerde enthousiast na het bezoek: “We waren alle drie onder de indruk van de samenwerking en de kansen die de kinderen en jongeren bij jullie krijgen.”

 

Werkbezoek Tweede Kamerlid Lisa Westerveld

Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid van Groen Links, is op 29 maart op werkbezoek geweest bij onze locatie in Veldhoven. Haar grote betrokkenheid bij onderwijs en jeugdzorg was ook merkbaar tijdens het werkbezoek. Met veel belangstelling liet zij zich informeren over de ontwikkelingen in de jeugdzorg in het algemeen en bij Combinatie Jeugdzorg in het bijzonder. Ook sprak zij uitgebreid met een van de jongeren die daar in een van onze Dag- en nachtbehandelgroepen verblijft. Hij vertelde over zijn leven, de vele plekken waar hij tijdelijk in behandeling is geweest en over het succesvolle verloop van zijn huidige behandeling op de groep. Dat heeft hem erg geholpen om zijn problemen de baas te worden en zijn weg in het leven naar volwassenheid te vinden.

 

Info events voor verwijzers

Samen met de verwijzers in onze regio zijn we verantwoordelijk om kinderen, jongeren en hun gezinnen de hulp te geven die nodig is en past. Om te zorgen dat we hier samen optimaal op in kunnen spelen hebben we op 8 en 11 april info events voor verwijzers georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten werden verwijzers meegenomen in wat Combinatie Jeugdzorg kan betekenen voor hun cliënten, op te halen waar behoefte aan is, vragen te stellen en informatie uit te wisselen. Aansluitend hebben de verwijzers de informatiemarkt bezocht om daar met medewerkers verder in gesprek te gaan over specifieke hulpvormen, ons Servicepunt en de richtlijn Samen beslissen over passende hulp. Een paar reacties van de aanwezigen: goed om zo’n bijeenkomst te houden en jaarlijks te herhalen, veel informatie, prima tijdstippen (een ontbijt- en een einde dagsessie), ik kon direct casuïstiek bespreken wat fijn was, goede opzet met eerst algemenere info en daarna naar behoefte inzoomen op verschillende hulpvormen.

 

Werkbezoek wethouders Helmond & De Peel

Op 12 april hebben alle wethouders van de gemeenten in Helmond & De Peel met een groot aantal beleidsmedewerkers een werkbezoek gebracht aan onze locatie in Helmond. Daar bieden we Dagbehandeling (een aantal groepen MKD en Boddaert) en Echtscheidingshulpverlening (Omganghuis). Het was een open en interactief bezoek, waarbij ingezoomd is op Echtscheidingshulpverlening. Helaas een vorm van hulp waar steeds meer vraag naar is. De wethouders en beleidsmedewerkers gaven aan dat zij de stem van het kind hierbij erg belangrijk vinden. Die mening delen wij en zetten we kracht bij met de inzet van Kindercoaching.

 

Bijeenkomst voor raadsleden

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een heldere opgave. Maar door de complexiteit van het systeem en de financiële tekorten in het sociale domein waar veel gemeenten mee te kampen hebben, geen gemakkelijke opgave. Een ingewikkeld domein met grote verantwoordelijkheid voor gemeenteraden. Voor het uitvoeren van deze opgave en het dragen van de verantwoordelijkheid hebben we elkaar nodig. Belangrijk dus om elkaar te kennen, te weten wat er speelt in de gemeenten en samen voor oplossingen te zorgen. Daarom hebben we op 24 april een bijeenkomst voor raadsleden in de regio’s Zuidoost- en Noordoost-Brabant georganiseerd om te horen welke problemen en uitdagingen zij ervaren binnen hun gemeenten en hoe wij hierbij kunnen helpen. Het was een interactieve avond met veel inbreng en vragen vanuit de deelnemers, wat leidde tot een levendige discussie. De aanwezigen gaven aan dat ze het een goede en informatieve avond vonden. Maar ook dat ze nog lang niet uitgepraat waren. Vandaar dat we in het najaar een vervolgbijeenkomst plannen.